Kategori Instagram

Velkommen til julekonsert med The Gospel Singers!

Tradis­jonelle ton­er i ny drakt og jule­sanger i gospel­drakt — det blir både gospel­trøkk og melankolske ton­er når The Gospel Singers inviter­er til julekon­sert lørdag 11. desem­ber 2021 klokken 18:00 i Bjørn­sons gate 11. Grup­pen består av åtte san­gere, og…

Sesongavslutning med tweensklubben

På fredag 3. desem­ber blir det julekino 🍿🥤 med tween­sklubben klokken 19:00–21:00 i Bjørn­sons gate 11. Dette er en fin dag å ta med en venn! Og hvis du ikke er i mål­grup­pen, be en bønn for tweens­g­jen­gen vår! 

Årsmøte i Norkirken Bergen

Vi kan med glede ønske velkom­men til årsmøte for Norkirken Bergen i kveld, tirs­dag 30. novem­ber 2021 klokken 19:00 i Bjørn­sons gate 11. Alle medlem­mer i Norkirken Bergen har stem­merett ved årsmøtet. Bli med og ta del i den spennende…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 28. november 2021

Vi ten­ner det første adventsl­y­set! Mary led­er lovsan­gen, Thomas taler og du er også veldig velkom­men til gud­st­jen­esten på søndag klokken 11:00. Som alltid egne sam­linger for bar­na, bønn og tilbe­delse, forkyn­nelse, nattverd, fel­lesskap og en fan­tastisk kafé. Vi møter…

Julemesse for liten og stor lørdag 27. november

Julemesse for liten og stor på lørdag klokken 11:00–14:00. Fiskedam, lykke­hjul, kake­bak­ing, lek og moro, utlod­ning, åre­trekn­ing og salg av hånd­lagde var­er, julekak­er med mer. Andakt av Solveig G. Angel­skår og sang av Bergen Soul Chil­dren. Velkom­men til Bjørn­sons gate…

Bønn for Norkirken i kveld klokken 19:00

Tors­dagskvelder er det Bønn for Norkirken 19:00–20:00 i Bjørn­sons gate 11. Vi ber for fel­lesskap og gud­st­jen­ester, barn og ung­dom, stab, friv­il­lige og utsendinger. Bli med i bøn­nerom­met i Bjørn­sons gate i kveld.

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 14. november 2021

Bli med på gud­st­jen­este i Norkirken Bergen søndag 14. novem­ber 2021 klokken 11:00 i Bjørn­sons gate 11. Vi mark­er­er Søndag for for­ful­gte kristne over hele ver­den. Rolf taler. Ta med en god venn!