Kontakt oss

Post- og kontoradresse

Norkirken Bergen  Øvre Korskirkeallmenningen 5. 5017 Bergen

Telefon: 55214090

Norkirkens stab er som regel på kontoret tirsdager og onsdager på dagtid.

Kontaktskjema

Staben i Norkirken

Kristian Bjørkhaug

Pastor, daglig leder

Tlf.: 55 21 40 90

Thomas Hammer

Pastor

Telefon: 40 21 19 12

Mary Elizabeth Kolsrud

Lovsangsleder

Martin Olsen

Administrasjonsleder

40 45 49 10