Elske Gud, elske mennesker, elske livet

Norkirken Bergen er en menighet i Bergen sentrum. Vi har som visjon: «Vi vil elske mennesker tilbake til livet med Gud»

Alle mennesker er uendelig verdifulle i Guds øyne, og Gud lengter etter å ha fellesskap med de som ikke kjenner Ham ennå.

Vi vil at flere og flere blir kjent med Jesus, lever det gode livet som Han har for hvert enkelt menneske, og at mange mennesker får lære å leve i en nær relasjon med Gud, vår far i himmelen.

En sendestasjon – ikke en endestasjon

Norkirken ønsker ikke å være en endestasjon, men en sendestasjon. I Norkirken utruster vi hverandre til å leve for Jesus.

Mange kommer til Bergen for å studere eller jobbe her for en tid. Vi ønsker å utruste disse og sende dem videre når de flytter.

Vi er også en sendestasjon lokalt. Vi utrustes og sendes ut i vår hverdag som lys og salt for Jesus.

Tilhørighet

Norkirken hører til i misjonsorganisasjonen Normisjon.

Medlemskap

Ønsker du å bli medlem eller ønsker du å vite mer om medlemskap? “Typisk Norkirken” er Norkirkens medlemskurs. Her får du vite hva Norkirken er og står for, og hva det innebærer å være medlem. Etter at du har vært på Typisk Norkirken kan du be om en medlemssamtale. Den får du med en fra eldsterådet eller staben. I medlemssamtalen får menigheten bli bedre kjent med deg. Etter medlemssamtalen kan du velge å bli medlem. Typisk Norkirken holdes en gang i halvåret og annonseres i kalenderen på norkirken.no

Hvor finner du oss?

Norkirken har tre typer fellesskap. Huskirker, smågrupper og gudstjenester. Huskirkene finnes mange ulike steder alt etter hvem de ønsker å utgjøre en forskjell for. Smågruppene møtes gjerne hjemme hos hverandre. Hvor gudstjenestene er ser du i kalenderen på forsiden.