Om Norkirken Bergen

Norkirken Bergen er en menighet i Bergen sentrum. Vi har som visjon: «Vi vil elske mennesker tilbake til livet med Gud»

Elske Gud, elske mennesker, elske livet

Alle mennesker er uendelig verdifulle i Guds øyne. Gud lengter etter fellesskap med de som ikke kjenner Ham ennå.

Vi vil at flere og flere blir kjent med Jesus. Jesus gir liv og overflod for hvert enkelt menneske. Derfor ønsker vi å hjelpe mennesker å lære å leve i en nær relasjon med Gud, vår Far i himmelen.

En sendestasjon – ikke en endestasjon

Norkirken ønsker ikke å være en endestasjon, men en sendestasjon. I Norkirken utruster vi hverandre til å leve for Jesus.

Mange kommer til Bergen for å studere eller jobbe her for en tid, og hvis det er deg ønsker vi å utruste deg mens du er i byen, og sende deg videre når du flytter.

Også lokalt er vi en sendestasjon. Vi utrustes og sendes ut i vår hverdag som lys og salt for Jesus.

Team

Det er viktig for oss at alle som ønsker det kan være med å bidra i team som medarbeidere under gudstjenestene. Du kan også være med å bidrar med noe du interesserer deg for, eller har utrustning til.

Gud har skapt oss med ulike evner og utrustning, for at vi skal kunne tjene Gud og hverandre på ulike måter. Vi får bidra med noe vi er god på, og samtidig ta del i noe som er større enn oss selv. Det er ganske stort å være med på.

Virksomhet

Norkirken Bergens tre samlingsarenaer er smågrupper, husfellesskap og gudstjenester. Gudstjenestene er de store fellesskapene, der man samles i kirken til felles lovsang, bønn og undervisning fra Bibelen. Rundt omkring i byen samles folk i husfellesskap og smågrupper der det legges vekt på relasjoner, å dele erfaringer og hjelpe hverandre til å være etterfølgere av Jesus Kristus.

Disippelskap betyr å være en lærling, og vi tror at alle mennesker kan lære hvordan vi lever gode liv av å følge Jesus.

Tilhørighet

Norkirken Bergen hører til i Normisjon, som har menigheter og fellesskap i hele Norge, og internasjonalt arbeid i flere land.

Medlemskap

Ønsker du å bli medlem eller ønsker du å vite mer om medlemskap? Typisk Norkirken er Norkirkens medlemskurs. Her får du vite hva Norkirken er og står for, og hva det innebærer å være medlem. Etter at du har vært på Typisk Norkirken kan du be om en medlemssamtale. Den får du med en fra eldsterådet eller staben. I medlemssamtalen får menigheten bli bedre kjent med deg. Etter medlemssamtalen kan du velge å bli medlem. Typisk Norkirken holdes en gang i halvåret og annonseres i kalenderen på norkirken.no

Hvor finner du oss?

Norkirken har flere typer fellesskap. Husfellesskap, smågrupper og gudstjenester. Husfellesskap finnes mange ulike steder alt etter hvem de ønsker å utgjøre en forskjell for. Smågruppene møtes gjerne hjemme hos hverandre. Hvor gudstjenestene er ser du i kalenderen på forsiden.

Andre aktiviteter

I tillegg til gudstjenester, husfellesskap og smågrupper, arrangerer Norkirken Bergen med kurs og konferanser, er engasjert i Soul Children-arbeid, Kafé Bris og Bergen Lovsangsskole.

Litt om vår historie

2001

Normisjon ble til ved en fusjon 1. januar 2001. På høsten samme år startet samlinger for å danne en Normisjons-menighet i Bergen. I begynnelsen var navnet Treffsted Normisjon, og Centralkirken i Bergen ble lånt som samlingssted.

2002

Planen var å plante en ny menighet i Bergen sentrum, og søndag 12. august 2002 ble den offisielle starten på Norkirken markert med en jubelgudstjeneste i Sankt Jakob kirke. Da hadde kirkebygget stått tomt, og ble nå Norkirkens faste tilholdssted. Gudstjenestene var på søndag ettermiddag.

Antallet deltakere vokste, og snart ble det også gudstjenester på søndag formiddag. Fra 3. september 2006 var det tre gudstjenester hver søndag, for at alle skulle få plass i St. Jakob kirke. Smågruppene var også viktige, helt fra starten.

2007

Rundt et år, fra desember 2007 til november 2008 var konferansesalen Terminus Hall på Grand Hotel Terminus stedet. Fra 30. november 2008 til desember 2011 ble gudstjenestene feiret i Møllendalsbakken 6, som da var lokalene til Kristent fellesskap i Bergen.

2012

I januar 2012 var Norkirken Bergen tilbake i sentrumskjernen. Først feiret vi gudstjenester i Fensal og Gimle, før det ble retur til St Jakob kirke høsten 2015.

2020

Så traff korona-pandemien verden i mars 2020. Menigheten ble heldigital i halvannet år – med unntak av tre gudstjenester i august 2020. Gudstjenestene ble strømmet på nett, under navnet Stue til stue med Norkirken Bergen.

I samme periode tid kjøpte Normisjon region Hordaland et bygg i Bjørnsons gate 11 i Bergen. Der startet en omfattende ombygging, slik at bygget blant flere ting kunne bli det nye samlingsstedet for Norkirken Bergen.

2021

Normisjon region Hordalands bygg i Bjørnsons gate 11 stod klart i oktober 2021. Endelig kunne Norkirken Bergen flytte inn i egne lokaler for første gang. En vandring på 20 år var over. Vi gleder oss til å ta imot deg og vennene dine i Norkirken Bergen i Bjørnsons gate 11.

Tidligere bilverksted og bensinstasjon

Bygget vårt ble opprinnelig bygget som bilverksted og bensinstasjon. Det passer egentlig ganske godt, for vi ønsker at folk skal få påfyll til livene sine på gudstjenestene i Norkirken.

Og hvis det er noe som er ødelagt i livene våre, så ønsker vi å løfte det fram for Gud, og be Gud om hjelp.

Et bygg for mennesker

I tillegg til forsamlingslokale er bygget et sted for kurs, konferanser, korøvelser, årsmøter og mange andre møtepunkter. Dette er til for folk i nærområdet, og det skal legge rammene rundt møter mellom Gud og mennesker.

Salen i første etasje har litt over 150 sitteplasser, eller 300 stående uten stoler. Kafeen nede har plass til 50 mennesker, mens salen oppe har plass til rundt 50 sitteplasser. 

Andre Norkirker i landet

Er du ikke i Bergen? Vi er en av tre Norkirker i Hordaland, og det finnes Norkirken mange andre steder i landet.

Andre menigheter i Normisjons nettverk er blant flere Storsalen menighet i Oslo, Salem menighet i Trondheim og IMI-kirken i Stavanger.

Se oversikten til Normisjon.