Medlemsskap

Vi er en menighet i bevegelse. Vi er formet av et oppdrag om å elske mennesker tilbake til livet med Gud. Vi er formet av en strategi som handler om å nå, disippelgjøre og sende.

Våre fellesskap er åpne for alle som ønsker å være med. Her er alle inkludert. Det er ikke påkrevd å være medlem i menigheten, alle som ønsker å være med er inkludert i våre fellesskap. Vi kaller gjerne dette for å være «venn av Norkirken».

Man kan velge å melde seg inn som medlem. Gjennom medlemskap tar man ett steg videre ved å ta eierskap til menigheten og dens oppdrag.

Medlemmer i Norkirken Bergen tar eierskap til menighetens visjon og verdier og søker å leve det ut i praksis. Medlemskap er positivt forpliktende i sin karakter, og handler om å delta i menighetens ulike fellesskap, leve et liv med Gud, være fast giver og leve et liv i misjon.

Fyll ut skjemaet for å bli medlem

  Hva vil det si å være medlem?

  Medlemsskap er en hjertesak

  Vi tror at Gud har kalt oss til fellesskap med ham 1.Kor.1.9 og til fellesskap med hverandre, 1.Kor.12.27. Norkirken Bergen er fellesskapet vi tror Gud har kalt oss til å leve i. Sentralt i menigheten lever Norkirkens medlemmer.

  Medlemmer er i hovedsak den som har gitt seg selv først til Gud og så til menigheten 2.Kor.8.5. Som medlem er du i menighetens kjernetropp som ber for menigheten, og som lever og tjener der. Som medlem er du ikke lenger bare besøkende, eller tilfeldig involvert, men du tar eierskap gjennom et omsorgsfullt og forpliktende ansvar for menighetens liv og oppdrag.

  Vi er glade for alle som vil signere medlemskapspapiret og bli medlem i menigheten, men det viktigste er at vi som medlemmer har signert menighetens verdier og visjon i hjertet og lever det ut i vår hverdag.

  Fra vedtektene

  §4 i vedtektene lyder slik: «Enhver som gir sin tilslutning til menighetens vedtekter og verdier for medlemskap, kan bli medlem i Norkirken Bergen. Medlemmene oppmuntres til å leve som kristne i samsvar med Guds ord og tjene ut fra sine evner og nådegaver.»

  Medlemmer lever i 3 relasjoner

  Å være medlem i Norkirken Bergen er å leve i de 3 relasjonene opp, inn, ut. Når dette konkretiseres ser det slik ut:

  Opp

  Medlemmer i Norkirken Bergen lever et i et personlig forhold til Den treenige Gud, Far, Sønn og Hellig Ånd. Sentralt i dette er Guds ord og bønn.

  Inn

  Medlemmer lever og tjener i Norkirken Bergens fellesskap, og gjennom fast givertjeneste tar man eierskap og ansvar for menighetens visjon.

  Ut

  Medlemmer lever misjonalt i sin hverdag, og i misjonale fellesskap. Medlemmer utøver sin innflytelse gjennom sin stemmerett på årsmøtet i menigheten. Medlemmer er faste forbedere for menigheten og dens ledelse.

  Hvordan avslutter man sitt medlemskap?

  Eller hva skjer dersom man ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene i medlemsskapet? Dersom man flytter fra byen, eller blir medlem i en annen menighet, eller at andre sider ved medlemsvilkårene ikke kan innfris, vil medlemsskapet naturlig opphøre dersom man ikke ber om å få fortsette som partner.

  Som partner vil man fortsatt kunne

  • bidra med midler til, bønnestøtte, få medlemsinformasjon om hva som foregår i menigheten,
  • og få del i ressurser som menigheten utvikler for menighet og misjon — ressurser som kan anvendes på nytt sted og i ny menighet.