Gi

Norkirkens inntekter består av gaver. Disse gavene er avgjørende for at Norkirken som fellesskap skal lykkes med å gjøre Jesus kjent for flere mennesker slik at de kan tro på han og ha det evige liv. Det vi gir i dag er en investering i evige verdier. For at Norkirken skal nå sitt potensiale trenger vi at alle bidrar så godt de kan med både tid og penger.

Vi anbefaler fast givertjeneste via avtalegiro eller Vipps. Når du har fast givertjeneste får du skattefradrag for gavene du gir.

For å opprette en ny giveravtale for fast givertjeneste benytter du skjema under.

For å endre på eksisterende giveravtale, logger du inn via denne lenken:
https://normisjon.profundo.no/norkirkenbergen

Ønsker du å gi en enkeltgave kan du gi til Norkirken Bergens bankkonto 3000.16.23903 (gebyrfritt for Norkirken), eller via Vipps til Norkirken Bergen #11868 (Norkirken betaler 1,75% i gebyr av det som gis).