Husfellesskap og smågruppe i Bergen

Vi hjelper hverandre å følge Jesus i hverdagen.

Du er hjertelig velkommen til husfellesskap og smågruppe i Bergen og omegn

Hverdagen er gjerne travel og det kan være vanskelig å finne slike vennskap. Men gjennom å møtes jevnlig i en smågruppe, takke Gud sammen, dele liv, og ta imot fra Gud og hverandre, bygger vi dype vennskap og hjelper hverandre å vokse åndelig. Du er hjertelig velkommen til husfellesskap og smågruppe i Bergen og omegn.

Husfellesskap og smågrupper møtested for voksne og barn, og fellesskap og samtale om troen og livet er i fokus. Gruppene møtes i hjemmene rundt omkring.

Når vi blir bedre kjent med hverandre, begynner vi å be for hverandres dype lengsler og gleder, og vi bryr oss om hverandres praktiske behov. Slik vokser gode vennskap frem.

Samling med prat og kaffe

I smågruppene gjør vi to ting. Vi deler liv med hverandre og vi ber sammen.

Å dele liv innebærer å kunne få være åpen om både det positive og det vanskelige i livet. Det er flott å kunne dele det Gud gjør i våre liv, dele Guds Ord med hverandre, oppmuntrer hverandre, og hjelpe hverandre til å følge Jesus.

I fellesskap bruker vi tid til å be sammen og be for hverandre. Det kan være spesielle behov, eller bare en generell bønn for den enkelte. Vi prøver å være åpne for hva Gud vil si. Kanskje får noen et ord eller et bilde som vil være til oppmuntring.

Samling med småbarnsfamilier

Åndelig fellesskap med sterk tilknytning

For å kunne ha et sterkt og godt åndelig fellesskap er gruppen avhengig av å bruke mye tid sammen. Derfor er det viktig at de som er med i smågruppen prioriterer samlingene. Dette er en forutsetning for at den nødvendige tryggheten og tilliten kan skapes i fellesskapet, og at det i neste omgang kan utvikle seg til et godt åndelig fellesskap.

Hvor, når og hvor mange? Smågruppene består som regel av fem til ti personer. De samles som oftest ukentlig hjemme hos hverandre. Du er hjertelig velkommen til husfellesskap og smågruppe i Bergen og omegn.

Ta kontakt for mer info og invitasjon til en gruppe!

Få gode venner. Utgjør en forskjell. Bli mer lik Jesus

I Norkirken Bergen har vi tre slagord: Få gode venner. Utgjør en forskjell. Bli mer lik Jesus.

Det ønsker vi for fellesskapet Norkirken Bergen. At det skal være et sted der du får gode venner, der du blir inspirert til å utgjøre en forskjell for andre og vokse som menneske, og bli mer lik Jesus.

Og det kan vi love at skjer i vårt fellesskap. Vi er langt fra perfekte, for vi er et fellesskap av mennesker, og ingen mennesker er perfekte. Men vi er et fellesskap som er en del av Guds store familie, og Jesus har lovet at der to eller tre er samlet i hans navn, der er han midt i blant oss.

Jesus er perfekt. Han levde et perfekt menneskeliv, og vi ønsker å ta imot hans tilgivelse og følge hans eksempel.

  • Derfor vet vi at Norkirken Bergen er et sted der du kan få gode venner, for det er helt sentralt i alle fellesskap der Jesus er midtpunktet.
  • Vi vet at du kan utgjøre en forskjell for andre, for det kaller Jesus oss til, og han utruster oss og setter oss i stand til det når vi ber han om det.
  • Og vi vet at vi kan bli mer lik Jesus, for vi har dødd bort fra synden og døden sammen med han, og stått opp til et nytt liv sammen med han. Vi har blitt født på ny, inn i Guds familie. En familie der vi kan regne oss som død for synden og levende for Gud.

Derfor er slagordet for husfellesskapene i Norkirken Bergen: Vi hjelper hverandre å følge Jesus i hverdagen. Det er kan være kamp å følge Jesus i hverdagen. Det kommer ikke av seg selv! Men vi er sammen om det. Vi hjelper hverandre!

Bli med i husfellesskap eller smågruppe i Bergen?

Lyst å bli med i husfellesskap eller smågruppe i Bergen? Ta kontakt!

Ressurser for smågrupper

To bøker som kan brukes i husfellesskap og smågrupper: Svein Høysæter har skrevet Giverglede – 30 dagers bibelvandring. Mary Elizabeth Kolsrud har skrevet Ekte og ærlig tilbedelse – en veileder til å gå dypere i lovsang og tilbedelse.

Begge disse bøkene kan bestilles her.

Vi anbefaler også boken 1000 hjem av Øystein Gjerme