Ny i Norkirken Bergen?

Ny i Bergen? Ny i Norkirken?

Så gøy! Du er hjertelig velkommen, for her er det plass til deg. I Norkirken Bergen ønsker vi å få gode venner, vokse i troen og utgjøre en forskjell for andre mennesker. Alle har sitt utgangspunkt, og kommer som de er.

Den beste måten å komme som ny i fellesskapet er å bli med i et husfellesskap. Gudstjenestene er også viktige møtepunkt, og det finnes flere treffunkter i løpet av en vanlig uke. Oversikten over arrangementer finner du i kalenderen

Fyll gjerne ut kontaktskjemaet om du er ny i Norkirken og ønsker at vi skal kontakte deg.

Husfellesskap

Menigheten er ment å fungere som en familie. Derfor trenger vi alle å være en del av et mindre fellesskap. I husfellesskapene samles vi rundt bordet, leser Bibelen sammen, snakker om livet, deler historier, ber og feirer det Gud gjør. Her får vi hjelp til å leve livet som Jesus-etterfølgere i hverdagen. Husfellesskap er det viktigste du kan bli med en del av i Norkirken Bergen. Her er det alltid plass til én til ved bordet.

Gi

Vi er velsignet med glade og gode givers som hver enkelt gir av sitt eget, også av pengene sine. Hvis Norkirken Bergen er din menighet, inviterer vi deg til å bli med på giver-laget!

Bli med i et team

Det er viktig for oss at alle som ønsker det kan være med å bidra i team. På gudstjenestene våre er det frivillige medarbeidere som gjør de fleste oppgavene. Du kan også være med å bidrar med noe du interesserer deg for, eller har utrustning til.

Gud har skapt oss med ulike evner og utrustning, for at vi skal kunne tjene Gud og hverandre på ulike måter. Vi får bidra med noe vi er god på, og samtidig ta del i noe som er større enn oss selv. Det er ganske stort å være med på.

Du kan være med på

  • Vertskapsteam: Møteverter, kaféteam og baketeam
  • Teknisk team: Lyd, lys og bilde
  • Kreative team: Musikk og lovsang, foto, video og grafikk
  • Kongebarna: Ulike aldersgrupper

I tillegg til å bidra i gudstjenester, kan du også være med på arbeid for barn og unge, kontor og administrasjon på dagtid, teamturer og i disippelgjørende fellesskap.

Du er hjertelig velkommen til å bli med.

Ta kontakt for å bli med i et team