Vi hjelper hverandre å følge Jesus

Norkirken har to typer mindre fellesskap: Husfellesskap er en større gruppe mennesker, et åpent fellesskap der det skal være lett å ta med seg nye folk. Husfellesskap deles i mindre grupper — smågrupper — der man treffer de samme hver gang. Her er det ofte et større fokus på bibel og bønn, å dele liv og hjelpe hverandre å følge Jesus i hverdagen.

Smågrupper finnes også i forskjellige størrelser. De vokser til de er rundt ti stykker, og så beholder man som regel den størrelsen.

Husfellesskap varier i størrelse, noen er ti, andre femti — ofte er det stuen der man samles som setter begrensningen. Blir så mange at det ikke er plass til flere, så deler huskirken seg.

Vi er sosiale vesener

Mennesker er sosiale vesener som ønsker å være i kontakt med andre personer. Og vi vil ha mer enn et overfladisk bekjentskap. Vi ønsker å kjenne andre på et dypt, åndelig nivå.

Tid for vennskap

Hverdagen er gjerne travel og det kan være vanskelig å finne slike vennskap. Men gjennom å møtes jevnlig i en smågruppe, takke Gud sammen, dele liv, og ta imot fra Gud og hverandre, bygger vi dype vennskap og hjelper hverandre å vokse åndelig. Når vi blir bedre kjent med hverandre, begynner vi å be for hverandres dype lengsler og gleder, og vi bryr oss om hverandres praktiske behov. Slik vokser gode vennskap frem.

Dele og be

I smågruppene gjør vi to ting. Vi deler liv med hverandre og vi ber sammen.

Dele

Å dele liv innebærer å kunne få være åpen om både det positive og det vanskelige i livet. Vi deler det Gud gjør i våre liv, vi deler Guds Ord med hverandre, oppmuntrer hverandre, og hjelper hverandre til å følge Jesus i enda større grad.

Be

Vi bruker tid til å be sammen. Vi ber til Gud og takker Ham. Vi ber for hverandre. Det kan være spesielle behov, eller bare en generell bønn for den enkelte. Vi prøver å være åpne for hva Gud vil si. Kanskje får noen et ord eller et bilde som vil være til oppmuntring. Vi deler det med hverandre og ber over det. Vi ber for våre venner som ikke tror på Jesus. Vi ber om at Den Hellige Ånd skaper tro i dem og at de får ta imot Jesus som sin Frelser og Herre. Vi ber også for andre ting som er viktige for oss.

Åndelig fellesskap med sterk tilknytning

For å kunne ha et sterkt og godt åndelig fellesskap er gruppen avhengig av å bruke mye tid sammen. Derfor er det viktig at de som er med i smågruppen prioriterer samlingene. Dette er en forutsetning for at den nødvendige tryggheten og tilliten kan skapes i fellesskapet, og at det i neste omgang kan utvikle seg til et godt åndelig fellesskap.

Hvor, når og hvor mange?

Smågruppene består som regel av fem til ti personer. De samles som oftest ukentlig hjemme hos hverandre.

Bli med!

Ønsker du å bli med i et husfellesskap? Fyll ut kontaktskjemaet. Du vil innen kort tid bli kontaktet av en leder som inviterer deg med i gruppen sin!