Gudstjeneste i Norkirken Bergen 12. desember 2021

Velkom­men til gud­st­jen­este på søndag. Vi ten­ner tre lys i adventsstak­en, Mary led­er lovsan­gen og Thomas taler. Egen sam­ling for bar­na. Smit­tev­ern: Skriv navnet ditt på lis­ten når du kom­mer, sitt sam­men med din kohort og hold en meters avs­tand til andre. Bruk munnbind når du ikke kan holde meteren, og bli hjemme hvis du skulle være syk. Vi sees!