Kategori Instagram

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 24. oktober 2021

Myk åpn­ing i nytt bygg på søndag! Åpn­ings­festen kom­mer seinere, men Norkirken Bergen inviter­er til myk åpn­ing når vi sam­les til første gud­st­jen­este i Bjørn­sons gate 11 søndag 24. okto­ber klokken 11:00. Kom og bli med, og ta med en venn!

Samling i nytt bygg

Plut­selig kom god­kjen­nin­gen, og Norkirken Bergen kunne komme sam­men i helt nytt bygg. På kort varsel kom invi­tasjo­nen til en kaf­fekopp, omvis­ning, bønn og lovsang og en god prat. Til avs­lut­ning bad vi for Svein, som reis­er på et kort…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 3. oktober 2021

Hei! I mor­gen er det gud­st­jen­este igjen. Du er hjertelig velkom­men til fel­lesskap, bønn og lovsang, tale og en varm kaf­fekopp etter­på. Vi møtes i Cen­tralkirken ved Fløiba­nen klokken 16:00, og håper du blir med!

– Dere vil kanskje ha runde bord i kaféen?

Snart kan du nyte en kopp kaffe i Normisjons nye bygg i Bjørn­sons gate 11 i Bergen. Byggear­bei­det har pågått i litt over et år, og det blir spen­nende å vise deg resul­tatet. Håper du har lyst å komme innom…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 26. september 2021

Det blir en his­torisk gud­st­jen­este i Norkirken Bergen 26. sep­tem­ber klokken 16:00, med menighetens første kon­fir­masjon. Sun­ni­va ble døpt i Norkirken som barn, og blir nå kon­firmert i starten av gud­st­jen­esten. Vi er en menighet for hele livet, og gleder…

Ny klubb for tweens på fredag!

Nå starter fredagsklubb for barn fra 4.–7. klasse. Sam­lin­gene er to fredager i måne­den klokken 19:00–21:00. De første ukene sam­les vi hjemme hos ulike fam­i­li­er, og når Bjørn­sons gate 11 er klar, sam­les vi der. Alle i 4.–7. klasse er invitert,…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 12. september 2021

Gud­st­jen­este søndag 16:00. Hall­geir Haa­land taler om et liv som etter­føl­ger av Jesus. Gud kaller oss inn til fel­lesskap med seg, og sender og led­er oss på en spen­nende van­dring ut til andre men­nesker. Velkom­men søndag 12. sep­tem­ber 16:00 i…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 29. august 2021

Du er velkom­men til gud­st­jen­este i Norkirken Bergen søndag 16:00! Stedet er Cen­tralkirken, og det blir en felles sam­ling for store og små. Denne gan­gen var­er gud­st­jen­esten en time, tilpas­set hele fam­i­lien. Smit­tev­ern: Hold deg hjemme hvis du er syk.…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 22. august 2021

Velkom­men til gud­st­jen­este i Norkirken Bergen på søndag! Vi sam­les i Cen­tralkirken Bergen klokken 16:00, til en felles sam­ling for store og små. Denne gan­gen var­er gud­st­jen­esten en time, før det er tid for fel­lesskap over en kaf­fekopp — og…