Årsmøte i Norkirken Bergen

Vi kan med glede ønske velkom­men til årsmøte for Norkirken Bergen i kveld, tirs­dag 30. novem­ber 2021 klokken 19:00 i Bjørn­sons gate 11. Alle medlem­mer i Norkirken Bergen har stem­merett ved årsmøtet. Bli med og ta del i den spen­nende sam­tal­en om veien videre!