Gudstjeneste i Norkirken Bergen 31. oktober 2021

Velkommen til gudstjeneste klokken 11 i Bjørnsons gate 11. Olav Dørdal taler. Sees!