Kategori Instagram

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 27. februar 2022

Heisan, og velkom­men til Bjørn­sons gate 11 når vi møtes til Gud­st­jen­este igjen i Norkirken Bergen 27. feb­ru­ar 2022 klokken 11:00. Helge del­er fra arbei­det for å hjelpe ukrainske fly­k­t­ninger. Thomas taler, det blir lovsang og tilbe­delse, nattverd og kafé…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 13. mars 2022

Vi feir­er at sam­fun­net er åpent igjen etter pan­demien, to år etter ned­stengnin­gen. Velkom­men til fel­lesskap og gud­st­jen­este med Norkirken i Bjørn­sons gate 11 på søndag 13. mars klokken 11:00 — bare fysisk gud­st­jen­este på søndag, så bli med!

Gudstjeneste fra stue til stue med Norkirken Bergen 27. februar 2022

Velkom­men til gud­st­jen­este fra stue til stue med Norkirken Bergen søndag 27. feb­ru­ar klokken 11:00 på Face­book. Tidligere Ukraina-utsend­ing Ole Mag­nus del­er med oss om situ­asjo­nen til våre ven­ner i lan­det, vi ber for Europa, og Thomas del­er et budskap…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 20. februar 2022

Bli med på gud­st­jen­este søndag 11:00, både fysisk og dig­i­talt. Kom­mer du i Bjørn­sons gate 11, får du beta­suppe etter­på. Vi kan ikke love dig­i­tal beta­suppe, men bli gjerne med fra stue til stue med Norkirken Bergen på Face­book. Begge…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 13. februar 2022

Velkom­men til både dig­i­tal og fysisk gud­st­jen­este denne uken. Sees i Bjørn­sons gate 11 — eller fra stue til stue på Face­book — søndag 13. feb­ru­ar klokken 11:00. Thomas taler om Den hel­lige Ånd i serien om annerledes liv. God…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 6. februar 2022

Velkom­men til dig­i­tal gud­st­jen­este denne uken, fra stue til stue med Norkirken Bergen. Sees på Face­book søndag 6. feb­ru­ar klokken 11:00. Det blir teg­ne­film, og Kris­t­ian taler i serien om annerledes liv. Denne sønda­gen han­dler det om å bryte brød…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 9. januar 2022

Søndag 9. jan­u­ar: Gud­st­jen­este på skjerm — velkom­men til å bli med fra stue til stue med Norkirken Bergen på Face­book, søndag klokken 11:00. Det blir en kor­tere sam­ling, med teg­ne­film og Thomas som taler om å leve annerledes liv.…

Gledelig jul fra Norkirken Bergen

I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Mes­sias, Her­ren! Ønsker deg og dine en fre­delig og god jul!

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 12. desember 2021

Velkom­men til gud­st­jen­este på søndag. Vi ten­ner tre lys i adventsstak­en, Mary led­er lovsan­gen og Thomas taler. Egen sam­ling for bar­na. Smit­tev­ern: Skriv navnet ditt på lis­ten når du kom­mer, sitt sam­men med din kohort og hold en meters avstand…