Gudstjeneste i Norkirken Bergen 22. mai 2022

Hei på deg, og velkom­men til gud­st­jen­este med Norkirken Bergen 22. mai 2022 — i Kom­pag­ni­et i Bjørn­sons gate 11. Som van­lig blir det bønn, lovsang og tilbe­delse, Svein taler om «iden­titet» og det blir hyggelig fel­lesskap i kafeen etter­på. Dessuten blir det kon­fir­masjon på søndag, og det gled­er vi oss til! — Norkirken Bergen