Gudstjeneste i Norkirken Bergen 3. april 2022

«You’re exactly where you need to be,» stod det i vinduet i Kong Oscars gate. Men hva hvis du har dummet deg ut, og hele verden så det? Velkommen til gudstjeneste søndag klokken 11:00. Ulike samlinger for barna, bønn, lovsang og nattverd, Thomas taler og det blir fellesskap og kafé. Vi gleder oss til å møte deg og vennene dine på søndag!