Zoom-samling om bønn 20. april

Fra bønnens hverdag – 20. april

Vi har akkurat feiret Jesu oppstandelse på påskemorgen, da Guds kraft reiste opp Jesus fra graven til nytt liv.

Paulus skriver at Guds Ånd, som reiste Jesus fra graven, også bor i oss som tror og gir oss liv og kraft. Det er et fantastisk løfte, som vi får ta med oss i hverdagen vår.

Kanskje kan oppstandelsen være en inspirasjon i våre bønneliv? På april-samlingen «Fra bønnens hverdag» får vi sjansen til å høre andres erfaringer fra bønnens hverdag, og dele med hverandre våre egne opplevelser.

Bli med og bli inspirert og oppmuntret til et bønneliv med nytt liv i Guds kraft!

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» (1. Peters brev 1,3)

Bli med på Zoom-samling onsdag 20. april klokken 20:00-21:00.

Ta kontakt for å få linken på epost eller melding.