Velkommen til julekonsert med The Gospel Singers!

Tradis­jonelle ton­er i ny drakt og jule­sanger i gospel­drakt — det blir både gospel­trøkk og melankolske ton­er når The Gospel Singers inviter­er til julekon­sert lørdag 11. desem­ber 2021 klokken 18:00 i Bjørn­sons gate 11. Grup­pen består av åtte san­gere, og har med seg fire dyk­tige musikere. Bil­let­ter kjøpes på norkirken.no/konsert. Hjertelig velkom­men til julekonsert!