Kategori SMS

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 28. november 2021

Vi ten­ner det første adventsl­y­set! Mary led­er lovsan­gen, Thomas taler og du er også veldig velkom­men til gud­st­jen­esten på søndag klokken 11:00. Som alltid egne sam­linger for bar­na, bønn og tilbe­delse, forkyn­nelse, nattverd, fel­lesskap og en fan­tastisk kafé. Vi møter…

Julemesse for liten og stor lørdag 27. november

Julemesse for liten og stor på lørdag klokken 11:00–14:00. Fiskedam, lykke­hjul, kake­bak­ing, lek og moro, utlod­ning, åre­trekn­ing og salg av hånd­lagde var­er, julekak­er med mer. Andakt av Solveig G. Angel­skår og sang av Bergen Soul Chil­dren. Velkom­men til Bjørn­sons gate…

Bønn for Norkirken i kveld klokken 19:00

Tors­dagskvelder er det Bønn for Norkirken 19:00–20:00 i Bjørn­sons gate 11. Vi ber for fel­lesskap og gud­st­jen­ester, barn og ung­dom, stab, friv­il­lige og utsendinger. Bli med i bøn­nerom­met i Bjørn­sons gate i kveld.

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 14. november 2021

Bli med på gud­st­jen­este i Norkirken Bergen søndag 14. novem­ber 2021 klokken 11:00 i Bjørn­sons gate 11. Vi mark­er­er Søndag for for­ful­gte kristne over hele ver­den. Rolf taler. Ta med en god venn!

Bønn for Norkirken torsdager klokken 19:00

I kveld starter vi opp med Bønn for Norkirken på tors­dagskveldene. Lyst å bli med klokken 19:00–20:00 i Bjørn­sons gate 11? Eller du kan be der du er! Vi ber for fel­lesskap og gud­st­jen­ester, barn og ung­dom, stab, friv­il­lige og…

Fakkeltog for forfulgte 2021

I mor­gen, 3. novem­ber, er det fakkel­tog for for­ful­gte kristne i Bergen. Vi møtes på Tor­gal­men­nin­gen kl 18:30 Tema: I fan­gen­skap for sin tro. Sam­ling i Betle­hem i etterkant. Arrangør: Åpne Dører

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 24. oktober 2021

Myk åpn­ing i nytt bygg på søndag! Åpn­ings­festen kom­mer seinere, men Norkirken Bergen inviter­er til myk åpn­ing når vi sam­les til første gud­st­jen­este i Bjørn­sons gate 11 søndag 24. okto­ber klokken 11:00. Kom og bli med, og ta med en venn!