Kategori SMS

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 20. februar 2022

Bli med på gud­st­jen­este søndag 11:00, både fysisk og dig­i­talt. Kom­mer du i Bjørn­sons gate 11, får du beta­suppe etter­på. Vi kan ikke love dig­i­tal beta­suppe, men bli gjerne med fra stue til stue med Norkirken Bergen på Face­book. Begge…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 13. februar 2022

Velkom­men til både dig­i­tal og fysisk gud­st­jen­este denne uken. Sees i Bjørn­sons gate 11 — eller fra stue til stue på Face­book — søndag 13. feb­ru­ar klokken 11:00. Thomas taler om Den hel­lige Ånd i serien om annerledes liv. God…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 6. februar 2022

Velkom­men til dig­i­tal gud­st­jen­este denne uken, fra stue til stue med Norkirken Bergen. Sees på Face­book søndag 6. feb­ru­ar klokken 11:00. Det blir teg­ne­film, og Kris­t­ian taler i serien om annerledes liv. Denne sønda­gen han­dler det om å bryte brød…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 9. januar 2022

Søndag 9. jan­u­ar: Gud­st­jen­este på skjerm — velkom­men til å bli med fra stue til stue med Norkirken Bergen på Face­book, søndag klokken 11:00. Det blir en kor­tere sam­ling, med teg­ne­film og Thomas som taler om å leve annerledes liv.…

Gledelig jul fra Norkirken Bergen

I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Mes­sias, Her­ren! Ønsker deg og dine en fre­delig og god jul!

Ingen flere fysiske samlinger før jul

Det blir ikke flere fysiske sam­linger i Norkirken før i jan­u­ar. Smitte­si­tu­asjo­nen tilsi­er at vi nå tar lang jule­ferie, og så håper vi at vi kan møtes som van­lig om ikke lenge. Fort­satt god førjulstid!

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 12. desember 2021

Velkom­men til gud­st­jen­este på søndag. Vi ten­ner tre lys i adventsstak­en, Mary led­er lovsan­gen og Thomas taler. Egen sam­ling for bar­na. Smit­tev­ern: Skriv navnet ditt på lis­ten når du kom­mer, sitt sam­men med din kohort og hold en meters avstand…

Velkommen til julekonsert med The Gospel Singers!

Tradis­jonelle ton­er i ny drakt og jule­sanger i gospel­drakt — det blir både gospel­trøkk og melankolske ton­er når The Gospel Singers inviter­er til julekon­sert lørdag 11. desem­ber 2021 klokken 18:00 i Bjørn­sons gate 11. Grup­pen består av åtte san­gere, og…

Sesongavslutning med tweensklubben

På fredag 3. desem­ber blir det julekino 🍿🥤 med tween­sklubben klokken 19:00–21:00 i Bjørn­sons gate 11. Dette er en fin dag å ta med en venn! Og hvis du ikke er i mål­grup­pen, be en bønn for tweens­g­jen­gen vår!