Kategori SMS

Høstferie denne uken, ikke gudstjeneste

Ikke gud­st­jen­este søndag 10. okto­ber 2021, siden det er høst­ferie i Bergen. Neste gud­st­jen­este er søndag 17. okto­ber i Cen­tralkirken — vår siste sam­ling der før vi sam­les i nytt bygg!

Nytt bygg har fått brukstillatelse

Endelig! Du er velkom­men til sam­ling i Bjørn­sons gate 11 på tors­dag 7. okto­ber klokken 19:30. Det nye bygget fikk bruk­stil­la­telse i dag, så der er du invitert på tors­dag til en kaf­fekopp, omvis­ning, bønn og lovsang og en god…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 3. oktober 2021

Hei! I mor­gen er det gud­st­jen­este igjen. Du er hjertelig velkom­men til fel­lesskap, bønn og lovsang, tale og en varm kaf­fekopp etter­på. Vi møtes i Cen­tralkirken ved Fløiba­nen klokken 16:00, og håper du blir med!

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 26. september 2021

Det blir en his­torisk gud­st­jen­este i Norkirken Bergen 26. sep­tem­ber klokken 16:00, med menighetens første kon­fir­masjon. Sun­ni­va ble døpt i Norkirken som barn, og blir nå kon­firmert i starten av gud­st­jen­esten. Vi er en menighet for hele livet, og gleder…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 12. september 2021

Gud­st­jen­este søndag 16:00. Hall­geir Haa­land taler om et liv som etter­føl­ger av Jesus. Gud kaller oss inn til fel­lesskap med seg, og sender og led­er oss på en spen­nende van­dring ut til andre men­nesker. Velkom­men søndag 12. sep­tem­ber 16:00 i…

Smittevern for gudstjenester i høst

Smit­tev­ern for gud­st­jen­ester i Norkirken: Hold deg hjemme hvis du er syk. Reg­istr­er deg i døren. Sitt sam­men med din kohort, og hold en meters avs­tand til andre. Velkommen!

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 29. august 2021

Du er velkom­men til gud­st­jen­este i Norkirken Bergen søndag 16:00! Stedet er Cen­tralkirken, og det blir en felles sam­ling for store og små. Denne gan­gen var­er gud­st­jen­esten en time, tilpas­set hele fam­i­lien. Smit­tev­ern: Hold deg hjemme hvis du er syk.…

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 22. august 2021

Velkom­men til gud­st­jen­este i Norkirken Bergen på søndag! Vi sam­les i Cen­tralkirken Bergen klokken 16:00, til en felles sam­ling for store og små. Denne gan­gen var­er gud­st­jen­esten en time, før det er tid for fel­lesskap over en kaf­fekopp — og…