Kategori Instagram

Godt nytt år!

Godt nytt år! 2021 er her, og semes­teret sparkes i gang! Sees på stue til stue-gud­st­­jen­esten søndag klokken 11:00?

God jul fra Norkirken Bergen

I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Mes­sias, Her­ren! Ønsker deg en fre­delig og god jul!

Gudstjeneste 20.12.2020

Velkom­men til gud­st­jen­este fra stue til stue med Norkirken Bergen søndag 20. desem­ber 11:00 på Face­book. Elin Sofye led­er lovsan­gen, og Bergen Soul Chil­dren ten­ner fire adventslys, Mar­tin og Freddy’en er med, og Kris­t­ian taler. Årets siste sam­ling, sees?

Gudstjeneste 13.12.2020

Hva har tren­ingssen­teret lært meg om åndelig vekst? Thomas taler på stuegud­st­jen­esten, vi ten­ner det tred­je lyset og Mar­tin og Freddy’en er også med på vår nest siste gud­st­jen­este før jul — på Face­book 11:00.

Gudstjeneste i Norkirken Bergen 29. november 2020

Velkom­men til Stue til stue-gud­st­­jen­este med Norkirken Bergen søndag 29. novem­ber klokken 11:00. Mar­tin og Freddy’en er tilbake, og ten­ner lys. Elin Sofye led­er lovsan­gen, og Thomas taler. Bli med, du også!

Gudstjeneste: 15.11.2020

Velkom­men til gud­st­jen­este fra stue til stue på søndag klokken 11:00! Thomas taler, Elise og Endre led­er lovsan­gen og Jon­ah del­er tre lignelser som Jesus for­t­alte. Og du får høre om Dig­i­tal Julemesse! Bli med, du også!