Kategori Korona-info

Ingen flere fysiske samlinger før jul

Det blir ikke flere fysiske sam­linger i Norkirken før i jan­u­ar. Smitte­si­tu­asjo­nen tilsi­er at vi nå tar lang jule­ferie, og så håper vi at vi kan møtes som van­lig om ikke lenge. Fort­satt god førjulstid!

Nettgudstjenester resten av 2020

I Bergen er det nå kun 20 per­son­er som kan sam­les til offentlige arrange­menter, og der­for blir det ikke fysiske gud­st­jen­ester i novem­ber eller desem­ber. Hver søndag klokken 11:00 blir det nett-gud­st­­jen­ester fra stue til stue med Norkirken Bergen, her…

Smittevern under gudstjenester

Hold deg hjemme hvis du har symp­tomer på viruss­mitte. Vask hen­dene og bruk desin­fis­er­ing. Hold en meters avs­tand til andre, med unntak for per­son­er fra samme hus­stand eller tilsvarende nære kon­tak­ter. Arrange­menter for per­son­er under 20 år er unntatt fra…

Stue til stue hele sommeren

Hver søndag i sommer kan du bli med fra stue til stue med Norkirken Bergen klokken 11:00 — på Facebook og her på nettsiden.

Nytt bygg i Bergen

Det blir nytt misjonssenter for Normisjon region Hordaland i Bjørnsons gate 11 i Bergen. – Vi kan feire at vi nå får et sted for dagens virksomhet og morgendagens muligheter, etter en 13 år lang prosess, jubler regionstyreleder i Normisjon region Hordaland, Liv Berit Pilskog.

Ikke fysisk gudstjeneste de neste søndagene

Norkirken Bergen sam­les ikke til gud­st­jen­este søndag 15. mars eller søndag 22. mars. Årsak­en er å bidra til å begrense risikoen for viruss­mitte. Bergen kom­mune opp­for­dr­er alle til å vise sol­i­daritet for å begrense spred­nin­gen, og vi ønsker å ta…