Smittevern under gudstjenester

  • Hold deg hjemme hvis du har symptomer på virussmitte.
  • Vask hendene og bruk desinfisering.
  • Hold en meters avstand til andre, med unntak for personer fra samme husstand eller tilsvarende nære kontakter. Arrangementer for personer under 20 år er unntatt fra avstandsregelen.
  • Tillatt deltakerantall for arrangementer i regi av Norkirken er nå 50 200.
  • Alle som deltar på gudstjenester blir registrert med navn og kontaktinfo når de kommer, slik at det er mulig med smittesporing om det skulle trenges.

Velkommen!

Legg igjen en kommentar