Velkommen til Alpha-middag lørdag 24. august 18:00

Velkommen til Alpha-middag i Norkirken Bergen! Bli med, og inviter med deg vennene dine! 

Bear Grylls, den britiske eventyreren og programlederen for blant annet TV-programmet Mann mot natur, kaller Alpha-kurset for «My biggest adventure» — mitt største eventyr!

Alpha-middagen er en introduksjon til Alpha-kurset. Her får du se hvordan kurskveldene er lagt opp. Introduksjonskvelden består av middag og undervisning.

Denne kvelden er helt uforpliktende.

Alpha-kurs er for deg som vil utforske den kristne tro, enten du er vant til å gå i kirken eller ikke. Akkurat du er velkommen! Kurskveldene i høst er på  tirsdager, og går fra 3. september til 12. november.

På Alpha vil du bli tatt på alvor med dine tanker, ideer og spørsmål. Der ingen spørsmål er for store og ingen for små. Noen av temaene i løpet av kurset er: «Hvem er Jesus?», «Hvorfor og hvordan lese bibelen?», «Hvordan kan jeg stå imot det onde?» og så videre. Det blir også arrangert en seminardag på en lørdag i høst.

Det er mulig å komme de første kveldene og sjekke ut opplegget før du bestemmer deg for å bli med på hele kurset. Kom og se!

Tid: 24. august 18:00

Sted:Øvre Korskirkeallmenning 5(Normisjon region Hordaland, 2. etasje)

Taler: Inge Morten Paulsen, leder for Alpha Norge

Påmelding: Send svar på epost, eller trykk «kommer» på Facebook

Pris: Gratis

Miniserie i november: Galaterbrevet — Et liv i Ånden

På gudstjenestene i november følger vi miniserien Et liv i Ånden — en gjennomgang av Galaterbrevet.

Paulus skrev brev til mange av menighetene han startet på misjonsreisene sine, og alle brevene i det nye testamentet har budskap også til oss. Brevet til galaterne er viktig for at vi ikke skal få et feil syn på troen, frelsen og livet i Ånden. Det er et veldig engasjerende brev der Paulus blir lidenskapelig og personlig, for det handler om livsviktige spørsmål!

I første del av serien talte Rolf om hvem Paulus er, som apostel, og hvor hans budskap kommer fra: Paulus sitt budskap kommer fra Jesus selv. Rolf talte også om hva som står på spill for oss: Det står om livet. Du kan se og høre talen fra forrige søndag på nettet.

På søndag som kommer fortsetter serien når Thomas taler med temaet Tro på Guds løfter. Gud har satt oss fri til å være Hans barn, og Han har lovet å være nær ved sin Ånd, som virker i oss og i blant oss.

Uken etter skal Kristian avslutte serien, med temaet Satt fri til å bære frukt. Det finnes to motstridende krefter som virker i oss troende, «kjøttet» som vil hevde seg selv og Ånden som vil tjene og elske andre. Jesus har satt oss fri fra kjøttets gjerninger til å bære Åndens frukter — til å leve et liv i Ånden.

Rolf Kjøde taler: Det står om livet

Levende fellesskap — hva ødelegger og hva bygger opp relasjoner?

Samtalespørsmål

Dato: søndag 18. februar

Tema: Hva ødelegger og hva bygger opp relasjoner?

Opptak av talen: Denne talen ble dessverre ikke tatt opp.

Om «Levende fellesskap»

Målet med denne temaserien er å lære mer om å det å elske hverandre. Både gjennom et dypere fellesskap i menigheten og gjennom å vise Guds kjærlighet til menneskene rundt oss.

Bibeltekst

Paulus skrev til de kristne i Roma og Filippi:

«På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.»

— Romerne 12,5

«Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!»

— Filipperne 2,4-5.

Spørsmål til samtale — eller refleksjon på egen hånd

 1. Det ligger i vår menneskelige natur å være selvopptatte. Det er ikke bare negativt, for det hjelper oss også til å overleve. Hvordan kan selvopptatthet være positivt, og når tipper den over til å bli en overdreven selvopptatthet?
 2. Er du enig i at vår egen overdrevne selvopptatthet er den aller største trusselen mot gode relasjoner med andre mennesker?
 3. Har du opplevd at selvopptatthet har ødelagt relasjoner eller fellesskap?
 4. Forfatteren C. S Lewis sa: «Ydmykhet er ikke å tenke mindre om seg selv, men å tenke mindre seg selv.» Hva tenker du om dette sitatet?
 5. Har du opplevd at ydmykhet, tilgivelse og kjærlighet har leget ødelagte relasjoner eller fellesskap?
 6. Paulus skriver i Galaterbrevet: «Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.» (Galaterne 5,16). Hvordan kan vi leve et liv i Ånden?

Noen praktiske tips

Vi kan trene oss i uselviskhet i gruppene våre. Her er noen måter å gjøre det:

 1. Ved å møte opp. Det er ikke alltid vi føler for å delta i gruppen. Men vi trenger hverandre! Når vi møter opp setter vi fellesskapet og de andres behov høyere enn våre egne behov.
 2. Ved å invitere nye til gruppen, og ikke være nok med oss selv.
 3. Ved å faktisk lytte til de andre. Tiden vår er mye viktigere enn pengene, for tiden får vi aldri tilbake. Når vi gir andre vår oppmerksomhet, gir vi samtidig en del av livet vårt.
 4. Ved å tilby hjelp og støtte til de andre i gruppen, når du har noe å bidra med.
 5. Ved å være vertskap for gruppen, og åpne opp hjemmet ditt.
 6. … ved å servere den beste snacksen! Det er uselvisk å tilby andre det beste du har!

Det skjer i tiden som kommer

 • Etter gudstjenesten 18. mars vises filmen om Corrie ten Boom.
 • Gudstjenester hver søndag klokken 11:00 — også i skolens vinterferie.
 • Bergen Lovsangsskole har månedlige samlinger fram til mai. Mary Elizabeth leder lovsangsskolen, og du kan melde deg på samlinger: http://www.lovsangsskole.no
 • Normisjon Hordaland sitt årsmøte arrangeres på Breistein lørdag 14. april. Det blir en stor feiring av bevegelsen som vi er en del av. Sett av datoen!

Levende fellesskap — nå ut sammen

Levende fellesskap — nå ut sammen

Samtalespørsmål

Dato: søndag 11. februar
Tema: Nå ut sammen
Opptak av talen: blir lagt ut på Vimeo når det er klart.

Om «Levende fellesskap»

Målet med denne temaserien er å lære mer om å det å elske hverandre. Både gjennom et dypere fellesskap i menigheten og gjennom å vise Guds kjærlighet til menneskene rundt oss.

Bibeltekst

Paulus skrev til de kristne i Filippi at

«Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet»
— Filipperne 1,27

Spørsmål til samtale — eller refleksjon på egen hånd

 1. Gud ønsker at alle mennesker skal være del av hans familie. Som Paulus skriver i 1. Timoteusbrev 2,3: Gud «vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»
 2. Gud ønsker at vi som allerede er en del av hans familie sammen er med på å utvide hans familie. Jesus sender oss til hverdagen vår for å dele med andre Guds kjærlighet og tilgivelse. «Som Far har sendt meg, sender jeg dere,» sier Jesus i Johannes 20,21.
 3. Vi kan ikke tvinge noen til å elske Gud, men vi kan be for dem. Bønn smelter harde hjerter, varmer kalde hjerter og vekker sovende hjerter. Hvis bønn kan gjøre alt det som Gud kan gjøre, hva skal vi som fellesskap da be om?
 4. Hvilke mennesker har vi rundt oss som vi kan vise Guds kjærlighet til?
 5. Har vår gruppe en person som er på vandring mot Jesus, men som ikke helt har tatt steget ennå?

Det skjer i tiden som kommer

 • Kafé Bris på fredag
 • Gudstjenester hver søndag klokken 11:00 — også i skolens vinterferie.
 • Bergen Lovsangsskole har månedlige samlinger fram til mai. Mary Elizabeth leder lovsangsskolen, og du kan melde deg på samlinger: http://www.lovsangsskole.no

Bli med på Leir på Fjon Fjellkyrkje

Velkommen på leir for alle som vil være med! En av huskirkene i Norkirken inviterer store og små til leir på Fjon Fjellkyrkje fra torsdag 12. til søndag 15. oktober. Det blir opplegg for barn og opplegg for voksne; leker og andakt; god mat; delekveld; store naturopplevelser og ellers mye kos. Det er mulig å komme opp fredag eller lørdag hvis det passer bedre, eller å komme på dagstur. For mer info og påmelding, ta kontakt med Marte Endal på tlf 416 77 453.

Samtalespørsmål: Øye for øye, tann for tann

Dato: søndag 1. oktober

Tema: Øye for øye, tann for tann

Opptak av talen: blir lagt ut på Vimeo når det er klart.

Bibeltekst

Dere har hørt det er sagt: ‘Øye for øye og tann for tann.’ 39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40 Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41 Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42 Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

— Matteus 5,38-42

Spørsmål til samtale — eller refleksjon på egen hånd

 1. Jesus kaller sine etterfølgere til å tåle det onde for å overvinne det onde. Det ligger naturlig for oss mennesker å «ta igjen med samme mynt,» men Jesus ber oss i stedet om å vende det andre kinnet til. Er det mulig å følge Jesu påbud i alle situasjoner?
 2. «Om noen tvinger deg til å følge med én mil» er ikke en daglig problemstilling for oss. I hvilke hverdagslige situasjoner blir du utfordret av Jesus?
 3. Hva kan være årsaken til at Jesus kaller oss til å gi avkall på noen av våre personlige rettigheter, og i stedet lide urett uten å sette oss «til motverge mot den som gjør ondt» mot oss? Hva taper vi med en slik innstilling, og hva vinner vi?
 4. Jesus kalte disiplene til det Dietrich Bonhoeffer kalte «en synlig deltagelse i hans kors.» Hva kan det innebære for oss i dag?
 5. Hvordan kan en livsholdning av ikke-gjengeldelse være med på å formidle Guds kjærlighet til andre mennesker?

Seks bibelske retningslinjer når du føler for å ta igjen med samme mynt

 1. Husk at det er Gud som skal dømme (Romerne 12:17-21; 1. Mosebok 50:15-20; 1. Petersbrev 2:22-23).
 2. Husk på Jesu eksempel (1. Petersbrev 2:22-23; Hebreerne 12:1-4; Filipperbrevet 2:5-11)
 3. Avstå fra å multiplisere det onde (Romerne 12:17-21).
 4. Vær i stedet til velsignelse (Ordspråkene 25:21; Matteus 5:44; Romerne 12:20; Ordspråkene 24:29).
 5. Ha respekt for autoriteter og myndigheter som Gud sier er gode (Romerne 13:3-4; Efeserne 6:1; 1. Peters brev 2:13-14).
 6. Husk på at Gud tilgir alle dine synder (Efeserne 4:31-32; Titus 3:1-5).

Det skjer i tiden som kommer

 • Huskirken på Askøy inviterer til å bli med på høsttur til Fjon Fjellkirke uke 41. Snakk med Marte: 416 77 453
 • Gudstjenester hver søndag klokken 11:00 — også i høstferien.
 • Bergen Lovsangsskole starter opp med månedlige samlinger fra 14. oktober. Mary Elizabeth leder lovsangsskolen.
 • Vi inviterer til to kvelder der Rolf vil undervise: 26. oktober og 8. november. Mer info kommer!

Kafé Bris: Åpningskveld med Sofye

Fredag 29. september 20:00 – 23:30
Øvre Korskirkeallmenningen 5, 5017 Bergen.

Kom til åpningen av Kafé Bris! Slapp av, slå av en prat, drikk kaffe og møt nye mennesker. Denne kvelden skal Sofye spille for oss og vi får høre noe av hennes nyeste musikk.

Med sin unike teft for gode melodier og sterke tekster, har Sofye blitt omtalt som en krysning mellom Laleh, Veronica Maggio og elektroduoen Niki & The Dove. Debutalbumet There’s gotta be more fikk god omtale i media, og flere av låtene ble listet på radiokanaler landet rundt.

Tidligere har Sofye sluppet en rekke singler som har blitt spilt på kanaler som P3, P1 og P13. Låten «The wheel» ble blant annet kåret til «månedens singel» av Natt og dag magasinet i Bergen.

26 mai 2017 slapp Sofye endelig EP-en «love and Steel» på det bergenske plateselskapet Raindrops. Første singel fra utgivelsen, A Foreigner, fikk bra rotasjon både på P3 og P13, i tillegg til vesentlig spilletid på en av Sveriges største radiokanaler. Tittelsporet «Love and Steel» ble raskt listet på NRK P1 og lå på «Viral top 50 Norge» som en av de mest delte norske låtene første uken etter utgivelse.

Love and Steel er rett og slett en seierssang som handler om kunsten å bevare håpet selv om ting tilsynelatende kan virke helt svart. Om det å ikke se på seg selv som et offer for omgivelsene, og om å ikke gi rom for bitterhet.

Sofye finner inspirasjon i livet på godt og vondt, i tro og tvil. Men også i jobben som musikkterapeut innen psykisk helsevern.

— Musikkterapi er noe jeg brenner for og og sier mye om hvem jeg er som artist. Jeg ønsker å formidle håp og frihet med låtene mine. – Sofye

www.sofye.no

Samtale om saligprisningene

Fra evangeliet etter Matteus 5,1-12
    Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. 2 Han tok til orde og lærte dem:
          
     3 «Salige er de som er fattige i ånden,
          for himmelriket er deres.
          
     4 Salige er de som sørger,
          for de skal trøstes.
          
     5 Salige er de ydmyke,
          for de skal arve jorden.
          
     6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
          for de skal mettes.
          
     7 Salige er de barmhjertige,
          for de skal få barmhjertighet.
          
     8 Salige er de rene av hjertet,
          for de skal se Gud.
          
     9 Salige er de som skaper fred,
          for de skal kalles Guds barn.
          
    10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
          for himmelriket er deres.
11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. 

Spørsmål til samtale — eller refleksjon på egen hånd

 1. Hva skal vi gjøre med ordet «salig» så vi forstår og blir forstått?
 2. «Fattig i ånden» matcher ikke helt populærpsykologiens og nyreligiøsitetens vektlegging av å få fram sine egne indre – og åndelige – ressurser. Hvor viktig er dette for forståelsen av selve evangeliet
 3. Det er blitt en trend å framheve sin egen ydmykhet. Hvordan kan vi som kristne vise en sann og sunn ydmykhet som viser at vi tilhører Jesus?
 4. På hvilke områder trengs det fredsskapere, og på hvilken måte kan vi som disipler representere Jesus her?
 5. Jesus er tydelig på at «forfølgelse» er normal for disippelfellesskapet. Hvordan kan de ulike generasjonene i Norkirken komme til å møte dette, og hvordan kan vi være til støtte for hverandre og for våre søsken i Normisjons samarbeidsland der dette er høyaktuelt i alvorlig stor grad?