Kategori Gudstjenester

Smittevern under gudstjenester

Hold deg hjemme hvis du har symptomer på virussmitte. Vask hendene og bruk desinfisering. Hold en meters avstand til andre, med unntak for personer fra samme husstand eller tilsvarende nære kontakter. Arrangementer for personer under 20 år er unntatt fra…