Kategori SMS

Ekte og ærlig tilbedelse

Fram til påske er Bønn og lovsang tema på gud­st­jen­ester og i hus­fel­lesskapene. Utgangspunk­tet er Mary sin bok, Ekte og ærlig tilbe­delse som kom ut før jul. Sam­men får vi gå dypere inn i mate­ri­alet som Mary har arbei­det fram,…

God jul fra Norkirken Bergen

I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Mes­sias, Her­ren! Ønsker deg en fre­delig og god jul!

Gudstjeneste 20.12.2020

Velkom­men til gud­st­jen­este fra stue til stue med Norkirken Bergen søndag 20. desem­ber 11:00 på Face­book. Elin Sofye led­er lovsan­gen, og Bergen Soul Chil­dren ten­ner fire adventslys, Mar­tin og Freddy’en er med, og Kris­t­ian taler. Årets siste sam­ling, sees?

Gudstjeneste 13.12.2020

Hva har tren­ingssen­teret lært meg om åndelig vekst? Thomas taler på stuegud­st­jen­esten, vi ten­ner det tred­je lyset og Mar­tin og Freddy’en er også med på vår nest siste gud­st­jen­este før jul — på Face­book 11:00.

Julekonsert med Kristin Minde

Julekon­sert for Norkirken, i tråd med smit­tev­ern­re­g­lene! I samar­beid med artist Kristin Minde inviter­er Norkirken til Vin­ter­rosen, en nydelig kon­sert om kjer­nen i julens bud­skap. Sted: St. Jakob kirke. Tid: Lørdag 12. desem­ber klokken 19:00. Pris: 300,- Bil­lett: kristinminde.com Stopp…

Det skjer i desember

Den første adventshel­gen er her, og vi beg­yn­ner med Dig­i­tal Julemesse klokken 15:00, og gud­st­jen­este fra stue til stue i mor­gen 11:00. Mar­tin Freddy’en er med og snur­rer lykke­hulet i dag og ten­ner utel­y­sene i mor­gen, så kom og bli…

Gudstjeneste: 29.11.2020

Bli med på gud­st­jen­este fra stue til stue på søndag. Og Dig­i­tal Julemesse lørdag klokken 15:00!

Gudstjeneste: 22.11.2020

Velkom­men til gud­st­jen­este fra stue til stue. I dag taler Rolf, Mary led­er lovsan­gen og vi får et gjen­syn med Mar­tin og Fred­dy’en. Bli med klokken 11:00!

Gudstjeneste: 15.11.2020

Velkom­men til gud­st­jen­este fra stue til stue på søndag klokken 11:00! Thomas taler, Elise og Endre led­er lovsan­gen og Jon­ah del­er tre lignelser som Jesus for­t­alte. Og du får høre om Dig­i­tal Julemesse! Bli med, du også!