Gudstjeneste 12. januar 2020

Gudstjeneste

Tema: [apr field='Tema'] attempting to be used on a page where there is no collection.

[apr field='Merknad'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Bilde
[apr field='Taler navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Taler

[apr field='"Møteleder'] attempting to be used on a page where there is no collection.
[apr field='Møteleder navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Møteleder

Lovsangsteam
Lovsangsteam

[apr field='Lovsang navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Lyd
[apr field='Lyd navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Lyd

Lys

[apr field='Lys navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Storskjerm

[apr field='Storskjerm navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Kafé

[apr field='Kafé navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Kake: [apr field='Kake navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Forbønn

[apr field='Forbønn navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Kongebarna

[apr field='Gulliver-gjengen navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
[apr field='Kongebarna-gjengen navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
[apr field='Tweens-gjengen navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Lyd

[apr field='Lyd navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Lyd

Jada

Name

Position

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Name

Position

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Taler[apr field='Taler navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Møteleder[apr field='Møteleder navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Lovsangsleder[apr field='Lovsang navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Lyd[apr field='Lyd bilde|url'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Storskjerm[apr field='Storskjerm navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Lys[apr field='Lys navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Kafé[apr field='Kafé navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.
Kake[apr field='Kake navn'] attempting to be used on a page where there is no collection.

Alle gjør seg seg klare for sine oppgaver, og vi tar varmt imot de som kommer til gudstjeneste.

Alle føler seg tatt vel i mot. Spesielt til deg som er ny

Vi tilber Gud gjennom bekjennelse, offer og lovprisning

[apr field='Taler navn'] attempting to be used on a page where there is no collection. taler

Vi tar imot nattverden som en gave fra Gud, og får tilgivelse og nåde, kraft, mot og styrke.

Alle får ta imot Guds velsignelse, og invitasjon til å ta del i fellesskapet videre

Takk for i dag

Kort info

Velsignelsen

12:35 — Kafé

Sosialt samvær over en kaffekopp. Vi prater med hverandre, blir bedre kjent og knytter dypere relasjoner.