Gudstjeneste 12. januar 2020


Gudstjeneste

Tema: [apr field=»Tema»]

[apr field=»Merknad»]

Bilde
[apr field=»Taler navn»]

Taler

[apr field="Møteleder navn"]
[apr field=»Møteleder navn»]

Møteleder

Lovsangsteam
Lovsangsteam

[apr field=»Lovsang navn» glue=», «]

Lyd
[apr field=»Lyd navn»]

Lyd

Lys

[apr field=»Lys navn»]

Storskjerm

[apr field=»Storskjerm navn» glue=», «]

Kafé

[apr field=»Kafé navn»]
Kake: [apr field=»Kake navn»]

Forbønn

[apr field=»Forbønn navn»]

Kongebarna

[apr field=»Gulliver-gjengen navn» glue=», «]
[apr field=»Kongebarna-gjengen navn» glue=», «]
[apr field=»Tweens-gjengen navn» glue=», «]

Lyd

[apr field=»Lyd navn»]

Lyd

Jada

Name

Position

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Name

Position

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Taler[apr field=»Taler navn»]
Møteleder[apr field=»Møteleder navn»]
Lovsangsleder[apr field=»Lovsang navn» single]
Lyd[apr field=»Lyd bilde|url» single]
Storskjerm[apr field=»Storskjerm navn»]
Lys[apr field=»Lys navn»]
Kafé[apr field=»Kafé navn»]
Kake[apr field=»Kake navn»]

Alle gjør seg seg klare for sine oppgaver, og vi tar varmt imot de som kommer til gudstjeneste.

Alle føler seg tatt vel i mot. Spesielt til deg som er ny

Vi tilber Gud gjennom bekjennelse, offer og lovprisning

[apr field=»Taler navn»] taler

Vi tar imot nattverden som en gave fra Gud, og får tilgivelse og nåde, kraft, mot og styrke.

Alle får ta imot Guds velsignelse, og invitasjon til å ta del i fellesskapet videre

Takk for i dag

Kort info

Velsignelsen

12:35 — Kafé

Sosialt samvær over en kaffekopp. Vi prater med hverandre, blir bedre kjent og knytter dypere relasjoner.