Gudstjeneste 12. januar 2020

Gudstjeneste

Tema: Bønn

Bilde
Kristian

Taler

Kristian

Møteleder

Lovsangsteam
Lovsangsteam

Thomas, Mats, Mary

Lyd
Morten Reiel

Lyd

Lys

Magne

Storskjerm

Hildegunn

Kafé

Inger
Kake: Siv Margarita

Forbønn

Kongebarna

Bente

Lyd

Morten Reiel

Lyd

Jada

Name

Position

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

Name

Position

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

TalerKristian
MøtelederKristian
LovsangslederThomas
Lyd
StorskjermHildegunn
LysMagne
KaféInger
KakeSiv Margarita

Alle gjør seg seg klare for sine oppgaver, og vi tar varmt imot de som kommer til gudstjeneste.

Alle føler seg tatt vel i mot. Spesielt til deg som er ny

Vi tilber Gud gjennom bekjennelse, offer og lovprisning

Kristian taler

Vi tar imot nattverden som en gave fra Gud, og får tilgivelse og nåde, kraft, mot og styrke.

Alle får ta imot Guds velsignelse, og invitasjon til å ta del i fellesskapet videre

Takk for i dag

Kort info

Velsignelsen

12:35 — Kafé

Sosialt samvær over en kaffekopp. Vi prater med hverandre, blir bedre kjent og knytter dypere relasjoner.