Gudstjeneste 1. desember 2019

10:45 — Før start

Alle gjør seg seg klare for sine oppgaver, og vi tar varmt imot de som kommer til gudstjeneste.

Kjøreplan før start

Medarbeidersamling

Alle hilser på hverandre

Nedtelling

11:00 — Velkommen

Spesielt til deg som er ny

Velkommen, åpningsord

Bønn for kirken og verden

11:15 — Tilbedelse

Vi tilber Gud gjennom bekjennelse, offer og lovprisning

Trosbekjennelsen

Offer

11:35 — Forkynnelse

Kristian taler

Temaserie: Advent

12:05 — Nattverd

Vi tar imot nattverden som en gave fra Gud, og får tilgivelse og nåde, kraft, mot og styrke.

Innlede til nattverd

Bønn: Vår Far

Avslutningsord etter nattverden

12:30 — Avslutning

Alle får ta imot Guds velsignelse, og invitasjon til å ta del i fellesskapet videre

Takk for i dag

Kort info

Velsignelsen

12:35 — Kafé

Sosialt samvær over en kaffekopp. Vi prater med hverandre, blir bedre kjent og knytter dypere relasjoner.