Velkommen til

Norkirken Bergen

Det er plass til deg!

Velkommen til gudstjeneste!

Søndager klokken 11:00 i Bjørnsons gate 11, Bergen

Utsendinger

Ole Magnus forteller fra Ukraina

Husfellesskap

Vi hjelper hverandre å følge Jesus i hverdagen

Tweensklubb

Fredagskvelder i Bjørnsons gate 11

Bønnesamling

Hver torsdag klokken 19:00

Din menighet i Bergen

Neste gudstjenester

Neste møtepunkter

Velkommen til Bergen – Norkirken Spesial 2024

onsdag 28. august 2024 klokken 19:00

For studenter og unge voksne

Velkommen til Bergen – Norkirken Spesial 2024

onsdag 28. august 2024 klokken 19:00

Bønn og lovsang G19

søndag 1. september 2024 klokken 19:00

Sosial kveld

søndag 8. september 2024 klokken 19:00

Bli med på leir

Gårdsleir for hele familien 23.-25. august 2024

fredag 23. august 2024 klokken 00:00

Menighetsweekend for alle 6.-8. september 2024

fredag 6. september 2024 klokken 00:00

Gudstjenester

Gudstjeneste G11

søndag 16. juni 2024 klokken 11:00

Gudstjeneste G11

søndag 23. juni 2024 klokken 11:00

Bønn og lovsang G19

søndag 1. september 2024 klokken 19:00

Soul Children

Flere arrangementer fylles på snart!

Festival

Flere arrangementer fylles på snart!

Kafé Bris

Flere arrangementer fylles på snart!

Konsert

Flere arrangementer fylles på snart!

Ledersamling

Flere arrangementer fylles på snart!

Tweens

Flere arrangementer fylles på snart!

Litt om oss

Norkirken Bergen ble startet høsten 2002, og er en snart 20 år gammel menighet i Bergen. Vi er en av Normisjons tre menigheter i Hordaland, og holder til i Normisjons lokaler i Bjørnsons gate 11.

Gudstjeneste søndager klokken 11:00

Norkirken Bergen er en menighet i Bergen for alle slags mennesker. Vi er opptatt av å elske Gud, elske mennesker og elske livet. Du er hjertelig velkommen til gudstjeneste søndager klokken 11:00.

Litt om gudstjenestene i høst

Når du kommer på gudstjenesten, blir du ønsket velkommen som en del av fellesskapet.

Du får oppleve å lovsynge og tilbe Gud sammen med alle de andre. Vi ber sammen og tar imot Guds nåde og tilgivelse gjennom nattverden.

Talene i Norkirken forteller om en god Gud som har så ufattelig stor kjærlighet til oss, og hva hans kjærlighet til oss betyr for livene våre.

Barna er invitert til egne samlinger under gudstjenesten.

Etter gudstjenesten er du velkommen til en varm kopp kaffe og noe å bite i, en hyggelig prat og varmt fellesskap. Og du vil også få invitasjon til å bli med i et husfellesskap sammen med andre.

Husfellesskap

I tillegg til gudstjenester på søndagene inviteres du til husfellesskap i ukedagene. Slagordet for husfellesskap i Norkirken Bergen er «Vi hjelper hverandre å følge Jesus i hverdagen». Velkommen til å være med! Ta kontakt for mer info og invitasjon til fellesskap.

Tweens-klubb

Bli med på fredagsklubb for barn fra 4.-7. klasse. Samlingene er to fredager i måneden klokken 19:00-21:00 i Bjørnsons gate 11.

Alle i 4.-7. klasse er invitert, og vi håper og ber om at barna inviterer med seg venner, og at vi kan nå ut i nærmiljøet rundt oss.

Vi ønsker at barna skal bygge gode og trygge relasjoner til hverandre og at vi sammen med dem skal utforske mer av hvem Gud er og hvordan vi kan leve med ham.