Årsmelding for 2020

2020 ble et annerledes år for alle. Slik kan vi oppsummere året for Norkirken Bergen

Husfellesskap

Husfellesskap er mellomstore fellesskap med vekt på sosialt fellesskap, måltid og misjon. Noen av husfellesskapene har disippelgrupper, som er mindre grupper knyttet til fellesskapet, med hovedfokus på disippelgjøring og etterfølgelse.

Det var 3 smågrupper og husfellesskap i Norkirken Bergen i 2020 (2019: 3).

Noen grupper hadde noen fysiske samlinger i 2020, da det var åpent for å samles fysisk. Noen grupper hadde digitale samlinger i 2020.

På videomøte på Zoom er avstanden til andre kontinenter like lang som til naboen, og derfor ble det også arrangert treff på Zoom med utsendingene til Bangladesh og Mali.

Norkirken-kvelder

I starten av året inviterte vi til Norkirken-kvelder på Øvre Korskirkeallmenning 5 annenhver tirsdag, for å styrke fellesskapet og samles til bønn og lovsang. Det ble arrangert 4 slike samlinger, før resten av planene ble avlyst.

Gudstjenester

Vi feiret til sammen 47 gudstjenester i Norkirken Bergen i 2020 (2019: 43). Av disse var 10 fysiske gudstjenester og 37 digitale gudstjenester, som ble strømmet via Facebook.

  • 6 fysiske gudstjenester i St. Jakob kirke fra januar til mars. 55 personer i snitt deltok på disse gudstjenestene (2019: 52.)
  • 23 digitale gudstjenester på våren og gjennom sommeren. Digital pinsefest for alle er en av disse. Gudstjenestene på sommeren inneholdt gjensyn fra tidligere digitale gudstjenester. Quiz på Kahoot etter gudstjenesten var populært på våren 2020.
  • 4 fysiske gudstjenester i Kong Oscars gate 22 på høsten. 2 i august, 1 i september og 1 i oktober.
  • 14 digitale gudstjenester på høsten.

Team, medarbeidere og talere på gudstjenestene

I løpet av året har rundt 30 (2019: 35-45) personer bidratt i ett eller flere av teamene som lager gudstjenestene sammen. Da gudstjenestene ble digitale, var det færre muligheter for mange folk å engasjere seg. Derfor er det vanskelig å beregne antallet faste medarbeidere for 2020 (2019: 38 ved slutten av året).

Eksterne talere var i 2020 Anne Birgitta Kvelland, Arne Christian Rokseth, Arve Reigstad og Steinar Opheim. Interne talere var Kristian Bjørkhaug, Mary Kolsrud, Rolf Kjøde, Svein Høysæter og Thomas Hammer

Lovsangsarbeidet i Norkirken Bergen

Lovsangstjenesten har vært en viktig del av Norkirken Bergen siden begynnelsen, og vi er velsignet med dyktige musikere og sangere som leder lovsangen i menigheten. I 2020 var det flere av lovsangslederne som bidro på de digitale gudstjenestene. Også Bergen Soul Children og Bergen Soul Teens deltok.

Bergen Lovsangsskole lanserte en ny sang i 2020, Setter min lit.

Kongebarna

Kongebarna har hatt 10 samlinger i 2020 (2019: 42), og en utflukt til Nygårdsparken. Gjennomsnittet er 19 deltagere (2019: 17). Ved utgangen av 2019 var det registrert 27 medlemmer (2019: 31). Som Acta-lag mottar Kongebarna økonomisk støtte for hvert medlem som har betalt den frivillige medlemskontingenten på 50 NOK.

7 medarbeidere (2019: 8) ledet Kongebarna i 2020, og deltakere fra Kongebarna var med å lage tegnefilm som barneopplegg til noen digitale gudstjenester.

— Vi tar kirkekaffen i kommentarfeltet

Gudstjenester på nett ble løsningen da forsamlingslokalene ble korona-stengt. Norkirken Bergen flyttet gudstjenestene til Facebook, og tok kirkekaffen sammen i kommentarfeltet. Vi opplevde at da folk fikk gudstjenestene hjem i stuene sine, førte det først til at enda flere deltok.

«Det er en større søken etter kristen forkynnelse i Norge enn vi var klar over før pandemien traff oss,» sier Thomas Hammer i Norkirken Bergen. «Det er mange troende i landet vårt som sjelden deltar på fysiske samlinger, men som deltar på digitale gudstjenester. Det er noe vi kan jobbe videre med,» sier han. Hver søndag siden nedstengningen har menigheten arrangert gudstjenester på nett.

«Vi har lært mye i denne tiden. Om du er syk, dårlig til beins eller rett og slett bor for langt unna, kan du likevel stikke innom nettgudstjenestene.» Det er ikke nytt for Norkirken Bergen å legge ut video av talene fra søndagens gudstjeneste. Men interessen har aldri vært veldig stor. I korona-tiden har dette vært annerledes.

«Vi prøver å være bevisst på hvordan vi snakker, for vi vet at vi når ut til mange flere når gudstjenesten foregår på nettet. Det er fin mulighet, så lenge det ikke skjer på bekostning av kjernen i menigheten,» sier Thomas. I tillegg til gudstjenestene på Facebook har menigheten møttes på Zoom på kveldstid i ukedagene. Der har husfellesskapene også samles, når det ikke var tillatt å besøke hverandre i hjemmene.

På årets Pinsefest for alle kom kreativiteten og skapergleden virkelig til syne. Samlingen på Frekhaug er et felles årlig møtepunkt i Normisjon Hordaland, men i 2020 satte situasjonen en stopper for gudstjeneste og grilling. Denne gangen var det folk med høy kompetanse på videoproduksjon som fikk muligheten til å bruke sin styrke og spesialkompetanse til å være med å bygge opp fellesskapet.

Den første pinsen i Jerusalem fikk mennesker fra mange ulike folkeslag høre det gode budskapet om Jesus på sitt eget språk. Pinsen 2020 ble budskapet formidlet på et nytt språk: Levende bilder.

Alpha-kurs

«Snart starter Alpha-kurs i Norkirken Bergen,» skrev vi i september, med planer om kurs over 10 kvelder og en weekend. Teamet som skulle jobbe med Alpha-kurs rakk å samles en gang for å planlegge sammen, før det ikke var mulig å fortsette i 2020.

Utsendinger fra Norkirken Bergen

Våre utsendinger i Bangladesh, Gerd Eli og Hallgeir Haaland med barna Mathea, Jonathan og Kristoffer ble i mars hentet hjem før grensene stengte. Etter fem måneder i Norge, kunne de på høsten reise ut igjen for å fortsette arbeidet i Bangladesh.

Det ble en krevende situasjon for familien i Bangladesh. Det var høyt trykk på helsetjenestene i landet under pandemien, og familien Haaland måtte være mye hjemme. Det var tøft for barna med stengte skoler og ensformige hverdager.

Samtidig har det vært en god tid for arbeidet Gerd Eli og Hallgeir er involvert i. Arbeidet med Agenda 1 i Mali og Bangladesh har foregått digitalt. Arbeidet har begynt å få fotfeste lokalt, slik at det har kunnet fortsette uten Gerd Elis og Hallgeirs fysiske tilstedeværelse.

Bønn- og lovsangskonferanse

Bønn for arbeidet og lederene i Mali var sentralt da Bønn- og lovsangskonferansen ble arrangert i Bergen for første gang. I januar 2020 visste vi ingenting om hva vi hadde i vente resten av året. Vi er takknemlige for at vi fikk innledet det nye året i bønn og lovsang med en helt ny bønnekonferanse.

Menighetsweekend for alle

Den planlagte menighetsweekenden ble ikke arrangert i 2020.

Kontakt med Normisjons bibelskoler

Det ble ikke arrangert noen treff med Normisjons bibelskoler i 2020.

Lokaler og nytt bygg i Bjørnsons gate 11

Da pandemien gjorde det umulig å samles til gudstjenester, ble leieforholdet med St. Jakob kirke avsluttet. Før sommeren avsluttet Normisjon region Hordaland leieavtalen i Øvre Korskirkeallmenning 5, og nye, midlertidige lokaler for kontor, ledersamlinger og gudstjenester for Norkirken Bergen ble nå i Kong Oscars gate 22.

I april 2020 overtok Normisjon region Hordaland et bygg i Bjørnsons gate 11. Det ikoniske bygget fra 1916 har inneholdt både bilforretning og snekkerverksted, og skulle bli Normisjon region Hordalands nye tilholdssted, etter en 13 år lang prosess. Norkirken Bergen vil også ha dette bygget som sin nye base, som leietaker hos regionen. Det er en enestående mulighet for menigheten.

Menighetsutvikling

Menigheten gjennomførte en undersøkelse i regi av Naturlig menighetsutviling (NaMU) i januar 2020. Eldsterådet startet en to-årig prosess med bakgrunn i resultatene, i samarbeid med NaMU-veileder Jon Løvland.

Medlemskap

Medlemmer i Norkirken Bergen tar eierskap til menighetens visjon og verdier og søker å leve det ut i praksis. Medlemskap er positivt forpliktende i sin karakter, og handler om å delta i menighetens ulike fellesskap, leve et liv med Gud, være fast giver og leve et liv i misjon.

Medlemstallet pr. 31.12.2020 var 55 voksne (2019: 55).

Økonomi

Samlet offer gitt til andre eller til misjon er 52.250 NOK (2019: 65.635 NOK).

Vi har gitt til Normisjons internasjonale arbeid i Bangladesh, Agenda1-arbeidet i Mali, og vårt eget arbeid i Norkirken Bergen.

Fast givertjeneste i 2020 var på 824.840 NOK (2019: 863.840 NOK)
Inntektene var 1.065.362 NOK (2019: 1.101.664 NOK)
Utgiftene var 1.022.906 NOK (2019: 1.157.727 NOK)
Årsresultatet ble dermed 43.028 NOK (2019: -56.064 NOK)

Stab og styre

Ansatte

Martin Olsen: 50 % som administrasjonsleder og leder for familiearbeidet.
Thomas Hammer: 50 % som pastor, blant annet ansvar for utvikling av gudstjenestene.
Kristian Bjørkhaug: 20 % som pastor og daglig leder.

Eldsterådet

Eldsterådet er Norkirken Bergens styre, og har i 2020 bestått av Endre Angeltveit (leder), Morten Endal (nestleder), Cathrine Evertsen, Mary Elizabeth Kolsrud, Liv Iren Hansen Vinnem, Kristian Bjørkhaug (pastor og daglig leder) og Thomas Hammer (pastor).