Årsmøte for 2023

onsdag 20. mars 2024

Vi kan med glede ønske velkommen til årsmøte onsdag 20. mars 2024 klokken 19:00 i Bjørnsons gate 11. Alle medlemmer i Norkirken Bergen har stemmerett ved årsmøtet.

Program

18:45 — Oppmøte og registrering, snacks og forfriskninger
19:00 — Saksbehandling starter 19:00
21:00 — Vi tar sikte på å runde av før klokken 21:00

Dokumenter til årsmøtet vil bli tilgjengelig på denne nettsiden (http://www.norkirken.no/aarsmote)

Vel møtt til årsmøte!

Saksliste

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent for årsmøtet.
 • Valg av to underskrivere til årsmøteprotokollen.
 • Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2. Godkjenning av årsregnskap 2023

Forslag til vedtak: Årsregnskapet 2023 godkjennes.

Sak 3. Godkjenning av årsmelding 2023

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2023 godkjennes.

Sak 4. Valg

Eldsterådet består per i dag av:

 • Jan-Inge Bjune (leder)
 • Elmer Anders Torvestad
 • Rolf Kjøde
 • Kristian Bjørkhaug (daglig leder)

Følgende verv i eldsterådet står på valg:

 • Medlem: Forslag til vedtak: Helene Prestvik Karlsen velges til eldsterådsmedlem for 3 år.
 • Medlem: Forslag til vedtak: Elmer Anders Torvestad velges til eldsterådsmedlem for 3 år.

Revisor per i dag er Heimtun Holding.

 • Valg av revisor: Forslag til vedtak: Heimtun Holding velges til revisor.

Samtale om arbeidet

 • Orientering om budsjett for 2024
 • Norkirken Bergen: Hvem er vi? Hva vil vi? Hva er viktig for oss?