Årsmøte

Vi kan med glede ønske velkommen til årsmøte onsdag 4. april 2018 kl. 19:00 på Øvre Korskirkeallmenning 5. Alle medlemmer i Norkirken Bergen har stemmerett ved årsmøtet

Program

18:45 — Oppmøte og registrering
19:00 — Saksbehandling starter 19:00 presis
21:30 — Vi tar sikte på å runde av klokken 21:30

Dokumenter til årsmøtet vil du finne på denne nettsiden (http://www.norkirken.no/aarsmote)

Skriv selv ut det du trenger å ha med deg på årsmøtet.

Informasjon fra valgkomitéen

Valgkommiteen har gjennom høsten 2017 arbeidet med et bredt antall personer som er aktive i Norkirken Bergen med spørsmål om å stille til valg for Eldsterådet. Vi er en liten menighet og det gjenspeiler også antallet kandidater som har respondert positivt til spørsmål til denne tjenesten i menigheten. Valgkomitéen har lykkes med å finne kandidat til å stille til valg som leder for eldsterådet. Valgkommitéen har således ikke lykkes med å stille tilstrekkelig antall kandidater til valg for medlemmer i Eldsterådet.

Kandidat til leder for Eldsterådet: Morten Reiel Endal

Valgkomitéen har vært sammensatt av: Hallgeir Haaland (leder), Kristian Bjørkhaug, Anna-Marie Kjøde Olsen og Hildegunn Helland Hammer.

Saksliste

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 2. Godkjenning av årsregnskap 2017

Sak 3. Godkjenning av årsmelding 2017

Sak 4. Valg

  • Eldsterådet
  • Nominasjonskomitéen
  • Revisor

Sak 5. Samtale om arbeidet

Spørsmål og kommentarer

Vel møtt til årsmøte!