Årsmøte

Årsmøte 2022

Vi kan med glede ønske velkommen til årsmøte tirsdag 29. mars 2022 klokken 19:00 i Bjørnsons gate 11. Alle medlemmer i Norkirken Bergen har stemmerett ved årsmøtet.

Program

18:45 — Oppmøte og registrering, snacks og forfriskninger
19:00 — Saksbehandling starter 19:00
21:00 — Vi tar sikte på å runde av før klokken 21:00

Dokumenter til årsmøtet vil bli tilgjengelig på denne nettsiden (http://www.norkirken.no/aarsmote)

Vel møtt til årsmøte!

Saksliste

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent for årsmøtet.
  • Valg av to underskrivere til årsmøteprotokollen.
  • Godkjenning av innkalling og saksliste. Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2. Godkjenning av årsregnskap 2021

Forslag til vedtak: Årsregnskapet 2021 godkjennes.

Sak 3. Godkjenning av årsmelding 2021

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2021 godkjennes.

Sak 4. Valg

  • Eldsterådets leder: Forslag til vedtak: Endre Angeltveit velges til leder for eldsterådet for 1 år.
  • Eldsterådet: Forslag til vedtak: Jan-Inge Bjune velges til eldsterådsmedlem for 3 år.
  • Revisor: Forslag til vedtak: Heimtun Holding velges til revisor.

Samtale om arbeidet