Årsmelding for 2023

Husfellesskap og smågrupper

Husfellesskap og smågrupper er fellesskap som til vanlig møtes i hjemmene. Målet med husfellesskap og smågrupper er å bygge trygge og gode relasjoner og fellesskap hvor vi deler tro og liv og hjelper hverandre å følge Jesus.

I 2023 var det 4 husfellesskap og smågrupper i Norkirken Bergen.

Gudstjenester

Vi møtes til gudstjeneste for å tilbe Gud og lytte til hans ord. Tilbedelsen skjer i fellesskap og er en kollektiv hyllest av vår allmektige og gode Gud, den eneste levende Gud som er verdig all vår hengivenhet og overgivelse. Vi lytter også i fellesskap til forkynnelsen som baserer seg på Guds Ord som står fast til alle tider og hjelper oss å holde fokus og navigere gjennom livet.

I gudstjenesten får vi ta i mot Guds nåde helt konkret i nattverden. Nåden er tilgjengelig for alle, og tilgivelsen i Jesus er vårt eneste håp i møte med Gud.

Vi feiret til sammen 41 gudstjenester klokken 11:00 søndag formiddag (G11) i Norkirken Bergen i 2023. På søndagskvelder er det startet opp et nytt fellesskap klokken 19:00 (G19), som hadde 7 samlinger i 2023. Julaften var det gudstjeneste klokken 15:00. Menigheten deltok på felles Pinsefest for alle på Frekhaug 2. pinsedag klokken 11:00. Det ble også arrangert 6 digitale gudstjenester som ble strømmet på internett på sommeren.

G11 – Fomiddagsgudstjeneste

På våren var det 22 og høsten 19 vanlige gudstjenester klokken 11:00 i Kompagniet i Bjørnsons gate. Gjennomsnittlig antall deltakere på gudstjenestene var 54 personer.

Soul Church

Søndag 26. mars var Norkirken Bergen vertskap for Soul Church, i samarbeid med Bergen Soul Children. Soul Church er Soul Childrens egen gudstjenesteder barn og unge skal være aktivt deltakende, og musikken og forkynnelsen er gjenkjennelig for hele familien. Søndag 3. desember bidro også Bergen Soul Children på gudstjenesten, men denne gangen var det en storfamilie-gudstjeneste, ikke en Soul Church

G19 – Kveldsmat, bønn og lovsang

Annenhver søndag kveld klokken 19:00 samles et fellesskap til kveldsmat, andakt, bønn og lovsang. Det ble gjennomført 6 samlinger i 2023. G19 var også medarrangør av julekonsert sammen med Kafé Bris den 8. desember. Arbeidet drives av en ledergruppe ledet av Thomas Hammer.

Team, medarbeidere og talere på gudstjenestene

I løpet av året har mange personer bidratt i ett eller flere av teamene som lager gudstjenestene sammen. I 2003 var 52 medarbeidere med å lage gudstjenestene sammen.

Eksterne talere var i 2023 Eli Skåland Tveitane, praksisstudent Sveinung Løvåsen, Vegard Tennebø, Marit Berling og Synnøve Bağırova. Interne talere var Hallgeir Haaland, Gerd Eli Haaland, Svein Inge Myhr, Kari Myhr, Janne Torvestad, Rolf Kjøde, Martin Olsen, Kristian Bjørkhaug og Thomas Hammer

Kongebarna

Kongebarna har hatt 42 samlinger i 2023 (2022: 41). Gjennomsnittet er 19 deltakere. Ved utgangen av 2023 var det registrert 37 medlemmer. Som Acta-lag mottar Kongebarna en økonomisk grunnstøtte, og i tillegg støtte for hvert medlem som har betalt den frivillige medlemskontingenten på 50kr. 5 medarbeidere ledet Kongebarna i 2023.

Pinsefest for alle

Norkirken Bergen deltok på Pinsefest for alle på Frekhaug 2. pinsedag, sammen med Normisjons-familien i Hordaland.

Dåp

Ett barn ble døpt i Norkirken Bergen i 2023.

Tweensklubb

Tweensklubben er en fredagsklubb for barn fra 5.-7. klasse. Det var ikke samlinger på vårparten, men på høsten har det vært fire samlinger. En av samlingene var med overnatting hjemme hos familien Endal. Tweensene i menigheten har fått med seg venner og klassekamerater. Ønsket er at tweensene kan bygge gode og trygge relasjoner til hverandre og at vi sammen med dem skal utforske mer av hvem Gud er og hvordan vi kan leve med ham.

Marte Hammer Endal har vært hovedleder i høst. Foreldre og praksisstudenter fra NLA Høgskolen har også bidratt.

Kafé Bris

Kafé Bris er et sted hvor unge kristne kan invitere med seg sine venner og lytte til god musikk. Det er også en god plattform for nye artister, der de kan dele sin musikk og promotere sine sanger.

I løpet av våren var det fem kvelder med kafé og konsert i Kompagniet. På høsten var det pause fra kafékveldene, men det ble arrangert julekonsert 8. desember.

Formiddagskafé

Medlemmer i Norkirken Bergen driver formiddagskafé i Kompagniet den siste tirsdagen i hver måned. Dette er et samarbeid med medlemmer fra andre foreninger i Normisjon i Bergensområdet. Kaféen gir fellesskap til mennesker i nærmiljøet og de får høre om Jesus og Normisjons arbeid.

Nabolagsfest og julelystenning

Søndag 10. september inviterte Norkirken Bergen alle naboer av Kompagniet til nabolagsfest. Det ble servert pølser, boller, kaker og kaffe utenfor, og arrangert aktiviteter og leker for barn og unge.

Søndag 3. desember klokken 12:30 var naboene på Kronstad invitert til å være med å synge julesanger, drikke gløgg, spise pepperkaker i bakgården. Bergen Soul Children ledet oss i julesangene. Noen naboer deltok, i tillegg til de som hadde vært med på gudstjeneste klokken 11:00 i Norkirken Bergen.

Kontakt med Normisjons bibelskoler

I 2023 startet vi en satsing rettet mot studenter fra Normisjons skoler. Studentene som var i ferd med å forlate Bibelskolen i Grimstad, Gå Ut-Senteret og Acta Bibelskole fikk en videohilsen og ble ønsket velkommen til Norkirken Bergen og Normisjons arbeid i regionen. Staben deltok på NKSS sitt arrangement «Velkommen til Bergen» for alle nye studenter i byen, og i etterkant av den store fellessamlingen arrangerte vi «Velkommen til Bergen – Norkirken Spesial.» Der deltok Normisjons skoleutvikler Marit Elisabeth Berling, bibellærer Lars Olav Gjøra fra Gå Ut-Senteret og rektor Thomas Wilhelmsen fra Acta Bibelskole. Her deltok 38 tidligere studenter ved Normisjons skoler.

Søndag 17. september var Norkirken Bergen vertskap for BiG Alumni. Samlingen for tidligere studenter ved Bibelskolen i Grimstad startet med Norkirkens gudstjeneste, og fortsatte med eget treffpunkt etterpå.

Ledernettverk Bergen

På høsten startet vi Ledernettverk i Bergen med fem samlinger i løpet av et skoleår. Målsetningen er å utruste og istandsette unge ledere som er på vei inn i lederroller i kristent arbeid. Målgruppen er personer i starten av 20-årene som kjenner på kall og utfordring til tjeneste i kristent arbeid. Samlingene består av måltid og fellesskap, bønn og lovsang, undervisning og samtaler. Nettverket fikk en god start da generalsekretær Kjetil Vestel Haga underviste på første samling.  

Deltakelse på Agenda1 Bergen

Agenda1 er et fellesskap av ledere som hjelper hverandre til å utruste menighetene slik at de kan dele evangeliet med andre. I 2023 deltok Norkirken Bergen på Agenda1 Bergen i Bjørnsons gate 11. Agenda1 Bergen avsluttet i 2023 sin toårsprosess, og bestod av ledergrupper fra 6 ulike menigheter; Norkirken Bergen, Norkirken Nordhordland, Norkirken Os, Kristkirken i Bergen, Bergen frikirke og Osfellesskapet.

Medlemskap

Medlemmer i Norkirken Bergen tar eierskap til menighetens visjon og verdier og søker å leve det ut i praksis. Medlemskap er positivt forpliktende i sin karakter, og handler om å delta i menighetens ulike fellesskap, leve et liv med Gud, være fast giver og leve et liv i misjon.

Medlemstallet pr. 31.12. var 39 voksne (2022: 54).

Søndagsskolen Kongebarna Norkirken Bergen er et lokallag i Acta – barn og unge i Normisjon. Kongebarna har en egen medlemsliste med 37 navn.

Økonomi

Samlet offer samlet inn på gudstjenestene var 212.407 NOK. Av dette er 34.700 NOK gitt til andre. Det ble gitt til Normisjons arbeid i Bangladesh og Mali, og til Åpne Dører.

Fast givertjeneste var på 749.240 NOK (2022: 759.890 NOK)
Inntektene var 1.095.742 NOK (2022: 1.083.697 NOK)
Utgiftene var 1.062.052 NOK (2022: 1.099.733 NOK)
Finansinntekter: 5.386 NOK
Årsresultatet ble positivt med 39.076 NOK (2022: -14.499 NOK)

Norkirken Bergen har et likviditetslån fra Normisjon region Hordaland på 200.000 NOK.
Per 31.12.2023 var summen av egenkapital og gjeld -215.910,11 NOK

Stab og styre

Ansatte

  • Kristian Bjørkhaug: 20 % som pastor og daglig leder.
  • Thomas Hammer: 50 % som pastor, blant annet ansvar for utvikling av gudstjenestene.
  • Martin Olsen: 50 % som administrasjonsleder og med-pastor.

Eldsterådet

Eldsterådet er Norkirken Bergens styre, og har i 2023 bestått av Jan Inge Bjune (leder), Elmer Anders Torvestad, Rolf Kjøde og Kristian Bjørkhaug (pastor og daglig leder). Thomas Hammer og Martin Olsen har også deltatt på møter.