Temaserie: Tilbedelse

Temaserie: Tilbedelse

I januar, februar og mars er bønn og lovsang tema på gudstjenester og i husfellesskap i Norkirken Bergen. Utgangspunktet er boken Ekte og ærlig tilbedelse av Mary Elizabeth Kolsrud. Her noen ressurser.

Sammen som fellesskap får vi gå dypere inn i materialet som Mary har arbeidet fram, og sammen gå inn i det som Gud har for oss som fellesskap.

Det blir spennende å lære mer om bønn, tilbedelse og Gud som vi tilber — også å gjøre det. Å vende hjertene våre mot Gud i bønn og tilbedelse.

I tillegg til at dette er tema på gudstjenestene våre, så blir det også dette vi snakker om i gruppene i menigheten, i hjemmene rundt omkring, i huskirkene og i smågruppene. Og der er det plass til flere! Har du lyst å være med i en gruppe som samles digitalt (og kanskje fysisk etterhvert), så ta kontakt.

Ekte og ærlig tilbedelse

Innholdsliste i boken

Hele boken