Bli med i et team

Det er viktig for oss at alle som ønsker det kan være med å bidra i team. På gudstjenestene våre er det frivillige medarbeidere som gjør de fleste oppgavene. Du kan også være med å bidrar med noe du interesserer deg for, eller har utrustning til.

Gud har skapt oss med ulike evner og utrustning, for at vi skal kunne tjene Gud og hverandre på ulike måter. Vi får bidra med noe vi er god på, og samtidig ta del i noe som er større enn oss selv. Det er ganske stort å være med på.

Du kan være med på

  • Vertskapsteam: Møteverter, kaféteam og baketeam
  • Teknisk team: Lyd, lys og bilde
  • Kreative team: Musikk og lovsang, foto, video og grafikk
  • Kongebarna: Ulike aldersgrupper

I tillegg til å bidra i gudstjenester, kan du også være med på arbeid for barn og unge, kontor og administrasjon på dagtid, teamturer og i disippelgjørende fellesskap.

Du er hjertelig velkommen til å bli med.

Bruk gjerne kontaktskjemaet