Bønn

La oss be.
Evige, barmhjertige Gud. Vi takker deg fordi du har gitt din kjære Sønn i døden for våre synder, og i ham har forsonet verden med deg selv. Vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd, og skap i oss en sann tro på din nåde, så vi kan ta imot Jesu legeme og blod til frelse og fred, og være ett legeme i ham.

Herrens bønn

Så ber vi sammen, Herrens bønn:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Hellig

Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. (2x)
Hele jorden er full av hans herlighet (3x)
ære være Gud!

Innstiftelsesord

Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, (liturgen tar disken) takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta dette og ét det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.
Likeså tok han kalken etter måltidet, (Liturgen tar kalken), takket gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg.

Nattverd, tilbedelse

Kom, for alt er gjort ferdig.

  • Lovsang

Avslutningsord etter nattverden

Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere.

La oss alle be.
Herre Jesus Kristus, du som er den levende Guds Sønn og tok på deg en tjeners skikkelse og ble lydig til døden, vi ber deg: La nattverdens gave gjøre oss takknemlige og glade, så vi vikke lever for oss selv, men for deg, som døde og stod opp for oss. Fyll oss med din kjærlighet, så vi kan tjene våre medmennesker i lydighet mot din vilje. Amen.