Kjøreplan før start

09:00 Oppmøte for lovsangsteam og lydtekniker. Sangere og musikere gjør klart eget utstyr.
09:15 Lydprøve, stille inn lyd til salen og monitor.
09:25 Kjøreplan og settliste er ferdig, slik at lovsangsteam kan øve uforstyrret
09:25 Øving for lovsangsteamet en time, fram til 10:25
10:15 Storskjerm gjøres klar med sanger, infoslides og taler sine slides
10:25 Lydsjekk for video, bakgrunnsmusikk og annet
10:30 Storskjerm er ferdig forberedt
10:30 Medarbeidersamling
10:45 Hilse på nye og gamle, bakgrunnsmusikk, ikke andre forberedelser eller øving
10:57 Nedtelling begynner på storskjerm, lovsangsteam går fram og gjør seg klare
11:00 Åpningssang