Pinsefest for alle 6. juni 2022

Gud­st­jen­esten i pin­sen er ikke søndag, men mandag andre pinsedag. Da er du velkom­men til Pin­se­fest for alle på Nord­hord­land Folke­høgskole på Frekhaug. Fes­ten starter med gud­st­jen­este klokken 11:00, og så blir det grilling og moro etter­på. Langtidsvarse­let sier sol og 20 grad­er, så plan­legg både solkrem og grillpølser! — Norkirken Bergen

Gudstjeneste 11:00

Ingelin Reigstad Norheim med team led­er lovsan­gen, Thomas Ham­mer taler og det blir sang og dans, fest og moro! Bar­na er invitert til ulike sam­linger etter alder, der blant annet fam­i­lien Haa­land deltar.

Grilling, leker og moro etterpå

Etter gud­st­jen­esten er det sosial sam­ling med grilling og måltid, lek­er og aktiviteter. Langtidsvarse­let sier sol og 20 grad­er, så ta med både solkrem og grillpølser — eller det du ellers har lyst å spise.

Tid: 6. juni 2022 klokken 11:00–14:00 (sånn ca)
Sted: Nord­hord­land Folke­høgskole, Holter­mandsve­g­en 3, 5918 Frekhaug