Åpningsfest for Kompagniet – nytt misjonssenter i Bergen

Oppdatering: Åpningsfesten er utsatt med bakgrunn i smittesituasjonen i Norge. Ny dato kommer senere.

Bygget i Bjørnsons gate i Bergen ble kjøpt av Normisjon region Hordaland 5. februar 2020. Bygget er nå totalrehabilitert og gjort i stand til å dekke de ønsker og kjennetegn regionen har hatt for et nytt misjonssenter.

  • være et åndelig hjem som gir tilhørighet i Normisjon
  • være et ressurssenter som skaper utvikling i Normisjon
  • være et pionérsenter for nyvinning i Normisjon

Program

Lørdag 8. januar klokken 16:00-18:00

Åpningsmarkering med tale av generalsekretær Kjetil Vestel Haga, hilsener, kulturelle innslag samt enkel bespisning.

OBS: Påmelding innen 17. desember til region.hordaland@normisjon.no

Lørdag 8. januar klokken 20:00

Lovsangskonsert med Mary E. Kolsrud med flere

Søndag 9. januar klokken 11:00-13:00

Gudstjeneste i samarbeid med Norkirken Bergen. Her blir det anledning til å gi en gave til misjonssenteret.