Nytt bygg har fått brukstillatelse

Endelig! Du er velkom­men til sam­ling i Bjørn­sons gate 11 på tors­dag 7. okto­ber klokken 19:30. Det nye bygget fikk bruk­stil­la­telse i dag, så der er du invitert på tors­dag til en kaf­fekopp, omvis­ning, bønn og lovsang og en god prat om framti­den! Du kom­mer vel?