Gudstjeneste i Norkirken Bergen 3. oktober 2021

Hei! I mor­gen er det gud­st­jen­este igjen. Du er hjertelig velkom­men til fel­lesskap, bønn og lovsang, tale og en varm kaf­fekopp etter­på. Vi møtes i Cen­tralkirken ved Fløiba­nen klokken 16:00, og håper du blir med!