Gudstjeneste i Norkirken Bergen 26. september 2021

Det blir en his­torisk gud­st­jen­este i Norkirken Bergen 26. sep­tem­ber klokken 16:00, med menighetens første kon­fir­masjon. Sun­ni­va ble døpt i Norkirken som barn, og blir nå kon­firmert i starten av gud­st­jen­esten. Vi er en menighet for hele livet, og gled­er oss sam­men med Sun­ni­va og fam­i­lien! Svein taler på gud­st­jen­esten på søndag. Velkommen!