Nytt bygg i Bergen overleveres denne uken

Torsdag 23. september 2021 er entreprenøren ferdig med sitt byggearbeid, og planlegger å overlevere det nye bygget til Normisjon region Hordaland. Men noen detaljer gjenstår fortsatt før vi kan fylle bygget med mennesker.

Entreprenøren legger siste hånd på verket i disse dager, og denne uken skal de være ferdige med innsiden av dette superflotte bygget i Bjørnsons gate 11 i Bergen.

Når entreprenøren er ferdig, sendes søknad om brukstillatelse til kommunen. Og mens søknaden er inne til behandling, fortsetter arbeidet med å installere lyd, lys og bilde, få på plass scene, stoler, kafémøbler og utstyr til kontorene i andre etasje.

Når brukstillatelsen er på plass, kan vi endelig samles i Normisjons nye storstue i Bergen. Vi vet ikke hvor lang tid det tar, men håper å kunne begynne å ta bygget i bruk i løpet av oktober. Offisiell åpningsfest blir lørdag 8. januar 2022, og det kommer du til å høre mer om.

Heldigvis er kaffemaskinen allerede i hus, og når den er avduket, kan du smake espresso, cappuccino eller dobbel latte i kaféen.