Ny Soul Children-video

Bergen Soul Chil­dren, Soul Teens og Soul Chil­dren Sign er med i musikkvideoen Jeg vil gå med deg. Videoen er spilt inn i Bergen sen­trum og på Fløyen i både sol­skinn og regn, en ekte vestlandskombinasjon.

– San­gen han­dler om at Gud vil gå med oss der vi er, sier Mary Eliz­a­beth Kol­srud som er musikalsk led­er for Bergen Soul Chil­dren og Bergen Soul Teens. Hun men­er det er vik­tig å lage ny musikk for barn og unge som denne alder­s­grup­pen kan kjenne seg igjen i, i et uttrykk og et språk som de bruk­er og liker.

Musikk påvirker måten vi tenker på

Kol­srud men­er at musikk påvirk­er måten unge men­nesker tenker og oppfør­er seg på. Der­for er det vik­tig å gi neste gen­erasjon pos­i­tive bud­skap, håp og styrke, men­er hun.

– Disse san­gene kan hjelpe til med å gi mening og ret­ning til deres iden­titet som unge men­nesker, sier Kol­srud. Hun leg­ger til at korene også har spilt inn flere sanger i stu­dio. Den ene san­gen har en av jen­tene i koret skrevet store del­er av selv.

– San­gene våre han­dler mye om iden­titet, å være seg selv og å være stolt av den man er og den Gud har skapt en til å være. 

På tegnspråk

Denne musikkvideoen er også den første musikkvideoen Bergen Soul Chil­dren Sign er med på. I videoen bruk­er de tegn.

– Det er utrolig fint å ha med Bergen Soul Sign. De uttrykker tek­sten på en sære­gen måte, og leg­ger til rette for at døve kan forstå og delta i lovsan­gen, sier Thomas Ham­mer i Acta.