Gudstjeneste i Norkirken Bergen 12. september 2021

Gud­st­jen­este søndag 16:00. Hall­geir Haa­land taler om et liv som etter­føl­ger av Jesus. Gud kaller oss inn til fel­lesskap med seg, og sender og led­er oss på en spen­nende van­dring ut til andre men­nesker. Velkom­men søndag 12. sep­tem­ber 16:00 i Centralkirken!