Smittevern for gudstjenester i høst

Smit­tev­ern for gud­st­jen­ester i Norkirken: Hold deg hjemme hvis du er syk. Reg­istr­er deg i døren. Sitt sam­men med din kohort, og hold en meters avs­tand til andre. Velkommen!