Gudstjeneste i Norkirken Bergen 5. september 2021

Mary med team led­er lovsan­gen, Thomas taler og du er velkom­men til gud­st­jen­este søndag 16:00 i Centralkirken!