Gudstjeneste i Norkirken Bergen 29. august 2021

Du er velkom­men til gud­st­jen­este i Norkirken Bergen søndag 16:00! Stedet er Cen­tralkirken, og det blir en felles sam­ling for store og små. Denne gan­gen var­er gud­st­jen­esten en time, tilpas­set hele fam­i­lien. Smit­tev­ern: Hold deg hjemme hvis du er syk. Reg­istr­er deg i døren. Sitt sam­men med din kohort. Hold en meters avs­tand til andre, og bruk munnbind når meteren ikke er mulig. Vi gled­er oss!