Gudstjeneste i Norkirken Bergen 22. august 2021

Velkom­men til gud­st­jen­este i Norkirken Bergen på søndag! Vi sam­les i Cen­tralkirken Bergen klokken 16:00, til en felles sam­ling for store og små. Denne gan­gen var­er gud­st­jen­esten en time, før det er tid for fel­lesskap over en kaf­fekopp — og kan­skje noe å bite i. Det blir alt­så ikke egne sam­linger for bar­na akku­rat denne sønda­gen, men en litt kor­tere gud­st­jen­este tilpas­set hele fam­i­lien. Smit­tev­ern: Hold deg hjemme hvis du er syk. Reg­istr­er deg i døren. Sitt sam­men med din kohort. Hold en meters avs­tand til andre, og bruk munnbind når meteren ikke er mulig. Vi gled­er oss veldig til å møtes igjen!