God skolestart!

God skolestart! I dag ber vi for oppstarten i barnehager og skoler rundt omkring. Vi ber også for studiesteder og arbeidsplasser. Takk for at du er nær hos alle som starter opp igjen i dag, Gud! Amen!