God skolestart!

God skolestart! I dag ber vi for opp­starten i barne­hager og skol­er rundt omkring. Vi ber også for stud­i­est­ed­er og arbei­d­splass­er. Takk for at du er nær hos alle som starter opp igjen i dag, Gud! Amen!