Gudstjeneste i Norkirken Bergen 15. august 2021

Heisan, og velkom­men til stue til stue-gud­st­jen­este med Norkirken Bergen søndag 15. august 2021 klokken 11:00. Hall­geir taler om å være en fam­i­lie som har plass til flere. Og Svein led­er lovsan­gen. Så blir det endelig fysisk gud­st­jen­este med Norkirken neste helg. Sees!